DİNİMİZDE BÜYÜCÜLÜĞÜN CEZASI

―İslâm Fıkhı Ansiklopedisinde kâfir gibidir, cezası ağırdır, denilmiştir.‖ (7/463) Hz. Ali (ra) büyücüleri sürgün etmiştir. Büyücülük yedi büyük günahtandır. Benzer Yazılar: DİNİMİZDE İÇKİ İÇMENİN CEZASI İçki içene Peygamberimiz ve halifeleri […]

DİNİMİZDE İÇKİ İÇMENİN CEZASI

İçki içene Peygamberimiz ve halifeleri döneminde had cezası (Seksen değnek) uygulanmıştır. (V. Zuhayli, İslâm Fıkhı Ans:435) Peygamber (a.s.) : ―İarap içeni sopa ile vurunuz‖ (Age:7/433) buyurmuştur.   Benzer Yazılar: DİNİMİZDE […]

DİNİMİZDE ADAM ÖLDÜRMENİN CEZASI

―Yanlışlıkla olmasının dışında müminin mümini öldürmeye hakkı yoktur. Yanlışlıkla öldürenin köle azad etmesi ve diyet vermesi gerekir…‖ Kur’an’ın hükmü budur. Kasten öldürenin cezası kısastır. Benzer Yazılar: HATA İLE BİR MÜSLÜMANI […]

DİNİMİZDE BORCUNU ÖDEMEYENİN CEZASI

Kur‘an‘da : ―Eğer borçlu, darlık içinde ise eli genişleyinceye kadar ona mühlet vermek gerekir. Durum böyle ise alacaklı bağışlarsa, sadakaya veya zekata sayarsa bu onun için daha hayırlıdır.‖ (Bakara:280) Durumu […]

DİNİMİZDE HIRSIZLIĞIN CEZASI

Kur‘an‘da : ―Hırsızlık eden erkek ve kadının yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah‘tan bir ibret olmak üzere ellerini kesin. Allah izzet ve hikmet sahibidir.‖ (Maide:38) buyrulmuştur. (Cezanın ağırlığı caydırıcı olmasındandır. […]

ELİ İLE TATMİN (MASTÜRBASYON, İSTİMNA)

Peygamber (a.s.) : ―Elle boşalan lânetlidir.‖ (İslâm İlmihali:121) demiştir. Bu sırf zinaya düşmemek içinse, günah yoktur diyenler vardır. Zevk için haram ve günahtır. Karşı cinse bakarak, sürtünerek boşalmak zina hükmündedir. […]

HAYVANA YAKLAŞMANIN CEZASI

Hayvana yaklaşan bütün mezheplere göre cezalandırılır. Hayvanın eti yenmez. Hayvan kesilip atılır. Çünkü kirletilmiştir. Yaşarsa ona bakan, o işi hatırlayacaktır. Sahibi ayıplanacaktır. Peygamberimiz : ―Kim hayvana cinsi temasta bulunursa, ikisini […]

ÖLÜYE YAKLAŞMANIN CEZASI

Bu bir tecavüzdür. Sapıklıktır. Ölüye saygı gösterilmesi gerekir. Peygamber : ―Ölünün kemiğini kırmak, dirinin kemiğini kırmak gibidir.‖ der. Ölüye yaklaşana sopa cezası uygulanır. Benzer Yazılar: DİNİMİZDE ZİNANIN CEZASI Kur‘an‘da : […]

HAYIZLI İLİŞKİNİN CEZASI

Hayızlı eşi ile ilişkiye giren 4.25 gr. Altını keffaret olarak verir der, fıkıhcılar. İki tarafta istek ve rıza ile bu ilişkiye girdiyse ikisi de ayrı ayrı verir. Kur‘an‘da : ―Sana […]

LİVATANIN CEZASI

–        Livata yapanların durumları da recimdir. Peygamber : ―Yapanı da yaptıranı da recmediniz.‖ (H. Döndüren İslâm İlm:120) Eşine ters yaklaşan ceza olarak küçük altın verir. İki tarafın isteği ile olmuşsa […]