KALBLER ZİKİRLE HUZURA KAVUŞUR MU?

Allah’ı çok anmak, her işte Allah’ı hatırlamak kalbin feyz almasına, ruhun gıdalanmasına vesile olur. Cuma Sûresinde : ―Allah’ı çok anın ki, Saadete erişesiniz‖ (Âyet:10) buyrulmuştur. Kalbler ancak zikrullah ile temizlenir […]

ALLAH’I ANANLARA BÜYÜK MÜKAFATLAR VARDIR

Rabbimiz Kur’an’da : ―Allah’ı zikreden erkeklere ve kadınlara büyük mükafat hazırladık.‖ (Ahzab:35) buyurur. Ebu Hureyre (ra.) anlatıyor: Rasulallah (s.a.) buyurdu ki : ―Allah’ın yollarda dolaşıp zikredenleri araştıran melekleri vardır. Allah’ı […]

ZİKRİN FAYDALARI

Zikrin pek çok faydaları vardır. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz : Peygamberimiz : ―Allah’ı zikir kalblerin şifasıdır‖ demiştir. Zikir, insanın derecesini yükseltir; şehitler, salihler derecesine ulaştırır. ―İnsanı kabir azabından kurtaracak, Allah’ı […]

ZİKİR EN BÜYÜK İBADETTİR

Ankebut Suresi 45. ayetinde : ―Allah‘ı, zikretmek en büyük şeydir‖ buyrularak Allah’ı zikretmenin en büyük,en güzel ibadet olduğu bildirilmiştir. Zikir, cihaddan da üstündür. Peygamber Efendimize : Zikir cihaddan üstün müdür? […]

ALLAH‘l ANMAK ÜÇ ŞEKİLDE OLUR

Dil ile : Besmele çekmek, dua etmek, tesbih çekmek, Kur‘an okumak, şükretmek ile olur. Kalb ile : Allah’ı gönülden anmak, Allah’ın verdiği nimetleri düşünmek, Allah’ı hatırdan çıkarmamakla olur. Bedenle : […]

ZİKİR NEDİR?

Zikir hatırlamak demektir. Zıddı da unutmak demektir. Zikrullah : Allah’ı hatırlamak, Allah’ı anmak, unutmamak demektir. Allahla konuşmak demektir. Allahla olmak demektir. Bizi yaratan, yaşatan, nimetlendiren Yüce Rabbimiz, her zaman hatırlanacaktır, […]

DİNİMİZDE EVLENMESİ YASAK OLAN KİŞİLER

Kan hısımlığı olanlarla, Evlenme yolu ili hısımlık doğanlarla, Süt hısımlığı olanlarla, Geçici evlenme yasağı (iman etmeden putperest kadın, iman etmedikçe putperest erkeklerle) (Bakara:230) Üçlü boşamadan doğan engel (Kadın başka bir […]

EVLENMENİN HARAK OLDUĞU KİŞİLER

            Kur‘an‘da şöyle buyrulur: Analarınız, Kızlarınız, Kız kardeşleriniz, Halalar, Teyzeler, Kardeş kızları, Süt bacılarınız, Üvey kızlarınız size haram kılındı, Öz oğullarınız eşleri, İki kız kardeşi birden almak da size haram […]

DİNİMİZDE İLA’NIN CEZASI

Kur‘an‘da : ―Kadınlara yaklaşamamaya yemin eden için dört ay bekleme vardır. (Bakara:226) buyrulmuştur. İlâ, evliliği sona erdirmek için yapılan yemindir. Kocanın şartlı olarak kendisini ilişkiden men etmesidir.‖ ―Allah‘a yemin olsun […]

DİNİMİZDE ZIHARIN CEZASI

Zıhar, bir kimsenin hanımını anasına, kaynanasına ve süt anasına benzetmesidir.   Mücadele suresinin 2-3-4. ayetlerine göre zıhar yapanın cezası hanımıyla birleşmeden önce yapacağı şey şudur: Köleyi hürriyetine kavuşturmak, Ard arda […]