DİNİMİZDE İLA’NIN CEZASI

Kur‘an‘da : ―Kadınlara yaklaşamamaya yemin eden için dört ay bekleme vardır. (Bakara:226) buyrulmuştur. İlâ, evliliği sona erdirmek için yapılan yemindir. Kocanın şartlı olarak kendisini ilişkiden men etmesidir.‖ ―Allah‘a yemin olsun […]

DİNİMİZDE ZIHARIN CEZASI

Zıhar, bir kimsenin hanımını anasına, kaynanasına ve süt anasına benzetmesidir.   Mücadele suresinin 2-3-4. ayetlerine göre zıhar yapanın cezası hanımıyla birleşmeden önce yapacağı şey şudur: Köleyi hürriyetine kavuşturmak, Ard arda […]

DİNİMİZDE BÜYÜCÜLÜĞÜN CEZASI

―İslâm Fıkhı Ansiklopedisinde kâfir gibidir, cezası ağırdır, denilmiştir.‖ (7/463) Hz. Ali (ra) büyücüleri sürgün etmiştir. Büyücülük yedi büyük günahtandır. Benzer Yazılar: DİNİMİZDE İÇKİ İÇMENİN CEZASI İçki içene Peygamberimiz ve halifeleri […]

DİNİMİZDE İÇKİ İÇMENİN CEZASI

İçki içene Peygamberimiz ve halifeleri döneminde had cezası (Seksen değnek) uygulanmıştır. (V. Zuhayli, İslâm Fıkhı Ans:435) Peygamber (a.s.) : ―İarap içeni sopa ile vurunuz‖ (Age:7/433) buyurmuştur.   Benzer Yazılar: DİNİMİZDE […]

DİNİMİZDE ADAM ÖLDÜRMENİN CEZASI

―Yanlışlıkla olmasının dışında müminin mümini öldürmeye hakkı yoktur. Yanlışlıkla öldürenin köle azad etmesi ve diyet vermesi gerekir…‖ Kur’an’ın hükmü budur. Kasten öldürenin cezası kısastır. Benzer Yazılar: HATA İLE BİR MÜSLÜMANI […]

DİNİMİZDE BORCUNU ÖDEMEYENİN CEZASI

Kur‘an‘da : ―Eğer borçlu, darlık içinde ise eli genişleyinceye kadar ona mühlet vermek gerekir. Durum böyle ise alacaklı bağışlarsa, sadakaya veya zekata sayarsa bu onun için daha hayırlıdır.‖ (Bakara:280) Durumu […]

DİNİMİZDE HIRSIZLIĞIN CEZASI

Kur‘an‘da : ―Hırsızlık eden erkek ve kadının yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah‘tan bir ibret olmak üzere ellerini kesin. Allah izzet ve hikmet sahibidir.‖ (Maide:38) buyrulmuştur. (Cezanın ağırlığı caydırıcı olmasındandır. […]

ELİ İLE TATMİN (MASTÜRBASYON, İSTİMNA)

Peygamber (a.s.) : ―Elle boşalan lânetlidir.‖ (İslâm İlmihali:121) demiştir. Bu sırf zinaya düşmemek içinse, günah yoktur diyenler vardır. Zevk için haram ve günahtır. Karşı cinse bakarak, sürtünerek boşalmak zina hükmündedir. […]

HAYVANA YAKLAŞMANIN CEZASI

Hayvana yaklaşan bütün mezheplere göre cezalandırılır. Hayvanın eti yenmez. Hayvan kesilip atılır. Çünkü kirletilmiştir. Yaşarsa ona bakan, o işi hatırlayacaktır. Sahibi ayıplanacaktır. Peygamberimiz : ―Kim hayvana cinsi temasta bulunursa, ikisini […]

ÖLÜYE YAKLAŞMANIN CEZASI

Bu bir tecavüzdür. Sapıklıktır. Ölüye saygı gösterilmesi gerekir. Peygamber : ―Ölünün kemiğini kırmak, dirinin kemiğini kırmak gibidir.‖ der. Ölüye yaklaşana sopa cezası uygulanır. Benzer Yazılar: DİNİMİZDE ZİNANIN CEZASI Kur‘an‘da : […]