Kur’an‘la İlgili Küfre Götüren Haller

Osmanlı   alimlerinden Ömer Nesefi, İslam inancının Temelleri Akaid Adlı eserinin insanı küfre götüren haller bölümünde  Kur’an‘la ilgili şunlar yer alır.(S. 214-215): Kur’an‘dan bir tek ayeti inkar ve Kur’an‘la alay etmek, […]

Kur’an‘la Alay Edenlere Tavrımız Ne Olmalı?

İnsanın içinde yaşadığı ortam çok önemlidir. Cenab-ı Allah bize şöyle emrediyor: ―Allah‘ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, tövbe edip dönmedikleri müddetçe o kafirlerle oturmayın. Aksi halde […]

Ölüye Kur’an Okumanın Faydası Var mı?

Kur’an  şifadır. Diriye de ölüye de faydası vardır. Ölüye fayda veren ibadetlerden biri de Kur’an okumaktır. Hz.Peygamber definden sonra ölü için dua ve istiğfar etmiştir. Ölünün ardından yasin suresinin okunmasının […]

Para Karşılığı Kur’an Okunur Mu?

Hz. Peygamber, Kur’an okumamızı, Kur’an‘la amel etmemizdi ve Kur’an‘dan uzak kalmamamızı tavsiye etmiştir. Kur’an para ile okunmaz, okutturulmaz. Kur’an ancak, manevi faydasını görmek ve Allah rızası için okunur. Para ile […]

Kur’an‘dan Okumadan Namaz Olur Mu?

Kur’an, Arapça inmiştir(Yusuf:2) ve ibadet dilinin de Arapça olduğu bildirilmiştir. Cenab-ı Allah:‖ Namazda Kur’an‘dan okuyunuz‖ buyurur ve her rekatta fatiha okunacaktır. Fatiha sûresinin bir kelimesi tam okunmazsa namaz olmaz. Hz.Peygamber, […]

Hatim Nedir? Nasıl Yapılmalıdır?

Kur’an‘ın aslını baştan sona okumak sünnettir. Hz. Peygamber Hatim yapmayı teşvik etmiş kendiside hatim etmiştir. Ebu Hanife Hazretleri ise, en nihai ölçüyü şöyle tespit etmiştir:   ―Kur’an okumasını öğrenmiş kimse, […]

Kur’an Okuma Secdesi

Kur’an‘ın    14 yerinde secde ayeti vardır. Bunlardan birini okuyan, duyan, Radyo, TV dende duysa, secde gerekir. Buna Tilavet Secdesi denir. Secdeyi vacip kılan ayetler: Bazı ayetlerde Rabbimiz secde etmemizi emrediyor. […]

Kur’an‘ı Arapça Okumanın Faydası Yok Mu?

Bazıları, Kur’an okuyanlara ― Ne anladınız okuduklarınızın ne manaya geldiğini biliyor musunuz?‖ gibi sorular sorarak aldığı cevaplar karşısında ― Bu okumanın size hiçbir faydası yok‖ diyerek kafa karıştırmakta ve insanımızı […]

Ayet, Hadis Bir Eşya veya Giysi Üzerine Yazılabilir mi?

            Üzerinde ayet yazılı elbise giyilmez. Çarşafın üzerinde ayet varsa üzerine yatılmaz. Seccadenin üzerinde ayet yazılı ise üzerinde namaz kılınmaz. Üzerinde ayet yazılı örtü, namazda örtünülebilir, takke giyilebilir. Yere konmaması […]