B. Hz. PEYGAMBERİN DİLİNDEN, HADİSLERDE ORUÇ

Oruçla ilgili Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: ―Kim mazeretsiz olarak Ramazandan bir gün orucunu tutmazsa, bütün bir ömür oruç tutsa da onu ödemiş olmaz.‖ ―Oruç, kıyamet günü kula şefaat edecektir.‖ ―Oruçlunun duası […]

KUR’AN DA, AYETLERDE ORUÇ

Cenab-ı Allah şöyle buyurur : ―Oruç benim içindir. Mükafatını da ben veririm.‖ (R. Salihın:21484) ―Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umarım ki, korunursunuz.‖ […]

Kur’an‘la İlgili Küfre Götüren Haller

Osmanlı   alimlerinden Ömer Nesefi, İslam inancının Temelleri Akaid Adlı eserinin insanı küfre götüren haller bölümünde  Kur’an‘la ilgili şunlar yer alır.(S. 214-215): Kur’an‘dan bir tek ayeti inkar ve Kur’an‘la alay etmek, […]

Kur’an‘la Alay Edenlere Tavrımız Ne Olmalı?

İnsanın içinde yaşadığı ortam çok önemlidir. Cenab-ı Allah bize şöyle emrediyor: ―Allah‘ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, tövbe edip dönmedikleri müddetçe o kafirlerle oturmayın. Aksi halde […]

Ölüye Kur’an Okumanın Faydası Var mı?

Kur’an  şifadır. Diriye de ölüye de faydası vardır. Ölüye fayda veren ibadetlerden biri de Kur’an okumaktır. Hz.Peygamber definden sonra ölü için dua ve istiğfar etmiştir. Ölünün ardından yasin suresinin okunmasının […]

Para Karşılığı Kur’an Okunur Mu?

Hz. Peygamber, Kur’an okumamızı, Kur’an‘la amel etmemizdi ve Kur’an‘dan uzak kalmamamızı tavsiye etmiştir. Kur’an para ile okunmaz, okutturulmaz. Kur’an ancak, manevi faydasını görmek ve Allah rızası için okunur. Para ile […]

Kur’an‘dan Okumadan Namaz Olur Mu?

Kur’an, Arapça inmiştir(Yusuf:2) ve ibadet dilinin de Arapça olduğu bildirilmiştir. Cenab-ı Allah:‖ Namazda Kur’an‘dan okuyunuz‖ buyurur ve her rekatta fatiha okunacaktır. Fatiha sûresinin bir kelimesi tam okunmazsa namaz olmaz. Hz.Peygamber, […]

Hatim Nedir? Nasıl Yapılmalıdır?

Kur’an‘ın aslını baştan sona okumak sünnettir. Hz. Peygamber Hatim yapmayı teşvik etmiş kendiside hatim etmiştir. Ebu Hanife Hazretleri ise, en nihai ölçüyü şöyle tespit etmiştir:   ―Kur’an okumasını öğrenmiş kimse, […]

Kur’an Okuma Secdesi

Kur’an‘ın    14 yerinde secde ayeti vardır. Bunlardan birini okuyan, duyan, Radyo, TV dende duysa, secde gerekir. Buna Tilavet Secdesi denir. Secdeyi vacip kılan ayetler: Bazı ayetlerde Rabbimiz secde etmemizi emrediyor. […]