Duada Vesile Kılmak

Cenab-ı Allah her şey  için bir vesile kılmıştır. Meselâ; bulutsuz yağmur yağmaz. Kur’an‘da :‖ Allah‘a yaklaşmak için vesile arayın‖ (Maida:35) buyruluyor. ―Ya Rabbi, falanın yüzü suyu hürmetine, sevgili kulların aşkına‖ […]

Ne Zaman Yapılan Dua Kabul Olur?

Hz.Peygamber(a.s)‘a: Hangi dua kabule şayandır? diye sorulunca: Gecenin sonunda ve farz namazlardan sonra yapılan dua?  (Tirmizi Davât :80+ R.Salihin 3/1529) buyurdular. ―Ezanla kamet arası yapılan dua ret  olunmaz‖ (Tirmizi Salat: […]

Yapılan Duadan Emin Olunmalıdır

―Çok dua ettim, Allah‘tan istemeye yüzüm yok, dua ettim, neticesini alamadım ― gibi nedenlerle dua terk edilmeyeceği gibi, duam acaba kabul olur mu? Oldu mu? Gibi düşünceler de taşınmamalıdır. Dua, […]

Yüksek Sesle Dua Edilmez, Duada Bağırılıp Çağrılmaz

Kur’an’da : ―Rabbinize yalvararak, gizlice, kendi duyacağınız kadar bir sesle dua edin, çünkü Allah haddi aşanları sevmez.‖ (A‘raf:55) Peygamber : ―Dua ettiğin Allah, sana bineğinden daha yakındır.‖ (Buhari Deavat:50) Bağırıp […]

Duada Acele Edilmez

Hz.Peygamber(a.s) : ―Sizden birinizin duası, acele etmediği müddetçe kabule mazhar olur. Acele ederse, o zaman duam kabul olmadı ― der.(R.Salihin 3/1528) Peygamberimiz, üç kere duayı tekrarlardı. Acele dua ederse de […]

Dua Neden Kabul Olmaz?

İnsan çoğu zaman ne isteyeceğini, ne zaman isteyeceğini bilmiyor. Çocukken ― Hayatın refahını, ömrün mesudunu ve uzununu‖ isterdim. 40 yaşını geçtikten sonra :‖Dünyanın sıkıntılarından, ihtiyarlık hastalığından, ölümün acılarından, kabir azabından, […]

Nasıl Dua Edilmeli, Ne İstenmeli?

Duada  ne istendiği, nasıl isteneceği bilinmelidir. Peygamberimiz: Bir kimse evine geldiği zaman melek de, şeytan da gelir. Melek: -―Hayır söyle‖ der  İeytan :             -―İer söyle‖ der. ―Buyurarak şer söylemenin, […]

Kimin Duası Kabul Olamaz?

Peygamberimiz(a.s) şöyle der: ―Üç adam vardır, Allah‘a dua ederler, duaları kabul olmaz:             1-Kötü kadını nikahı altında tutanın, Kızını fasıkla evlendirenin,               2-Alacağı, vereceğine şahit tutmayanın,             3-Sefih kimseye […]

Hangi Dua Kabul Olur?

Her dua kabul olmaz. Peygamberimizin Amcası Ebu Talib‘e Nuhun oğluna, İbrahim (a.s)‘ın babası Azer‘e, Lüt‘un hanımına yaptığı dualar kabul olmamıştır. Kafire hayrı için dua yapılmaz, hidayeti için yapılır. Cenab-ı Allah, […]

Kimlerin Duası Kabul Olur?

Dua, temiz bir dille yapılmalı, karşılıklı olmalıdır. Duayı okuyan ağız, önemlidir. Hz.Peygamber : ―Bir lokma haram yiyenin kırk gün duası kabul olmaz‖  demiştir. Bir de organları kendine isyan edenin duası […]