Günahlardan Uzaklaşmak İçin Neler Yapılabilir?

Günahlardan uzaklaşmak isteyen herkes için mutlaka bir yol vardır. Günahtan uzak kalmak isteyen :   Allah’ın gazabını ve cehennemi düşünmelidir. Günahları sebebiyle helak olanları hatırlamalıdır. Günahların ferdî, ailevî ve sosyal […]

Günahtan Nasıl Korunulur?

Günah işlemek, bir şeyin günah olup olmamasına aldırış etmemek, günah işlerken Allah’tan korkmamak, kuldan utanmamak, ―inandım diyen bir kimsenin yapabileceği şey değildir. Günah işleyen, Allah’a isyan, peygambere muhalefet etmiş olur. […]

Günah Çeşitleri Nelerdir?

Farz ve vacipleri terk eden, dönüş yapıp bunları ödeyebilir. Namaz kılmıyorsa namaza başlar, kaza eder. İçki, faiz, zina, kumar gibi günahlar, bir daha yapmamak şartı ile ter edilir, tövbe edilir, […]

Günah Nedir?

Günah, insanın dünyada ve ahirette zarar görmesine neden olan ve Allah’ın ―yapmayın‖ dediği şeydir. Bunlar faydasız çirkin şeylerdir. Bazı hatalar, insanın Allah dönüşünü ve yönelişini sağlarken bazı hatalarda vardır ki, […]

Günahsız Kul Olur mu?

Hatasız kul olmadığına göre, günahsız kulda yoktur. Günah, insana mirastır. Günahsız yaşamak zordur. Günahsız denilen insanların günahının kokusu olsaydı, yanına yanaşılmaz, rengi olsaydı yüzüne bakılmazdı. İair : ―İnsan beşer, durmaz […]

Kimler Tövbe Etmelidir?

Hatasız kul olmadığına göre, her Allah’ın kulu tövbe etmelidir. Hz. peygamber günde 70 defa bir rivayete göre de günde 100 defa tövbe ettiğini söylemiştir. Her günahkâr tövbe etmelidir. Nefsine uyan […]

Niçin Tövbe Edilir?

Kul, bilerek veya bilmeyerek günah işlerse, kalbinde siyah bir nokta oluşur. Eğer tövbe edilemeyecek olursa, o siyahlık büyür. Günah işlemeye devam edilecek olursa o siyahlık, kalbi karartır. O zaman insanın […]

Tövbe Nedir?

Tövbe, pişmanlık duymak ve günahlardan dönüştür. Söz vermedir. Hz. peygamber (s.a.) : ―Pişmanlık tövbedir.‖ (Ramuz el Hadis:238/1) ―Tövbe, günahlardan sonra o günahı bir daha yapmamaktır.‖ (Age:198/15) Tövbe; duadır, tövbe yalvarıştır. […]

GÜNAHLARA TÖVBE GEREKİR

Zaman zaman günahlarımız, hatalarımız yüzünden ilahi ikazlar, ilahi uyarılarla karşı karşıya kalıyoruz. Bunun için günahlarımızı hatırlamaya, pişman olmaya ve esaslı bir tövbe etmeye ihtiyacımız var. Cenab-ı Allah Kur’an’da :   […]

Kimlere Dua Yapılır?

Dualarımızla,  dua  edenlere yardımcı olmalıyız. İnsan, gıda gibi duaya muhtaçtır. Duasız bir şey olmaz. a-)       İnsan önce kendisi için dua etmelidir. Peygamberimiz şöyle dua etmemizi istemiştir: ―Allah‘ım, beni affet, doğru […]