Göz Yaşları İle Tövbe Edilmelidir

İnsan, hem ağlayan hem de gülen bir varlıktır. Ağlamanın da gülmenin de ölçüsünü ayarlamalıdır. Peygamber (s.a.) çok gülmeyi hoş görmemiştir, ―Çok gülmeyin. Çok gülmek kalbi öldürür‖ demiştir. Dengeli gülünür ve […]

Kimlerin Tövbesi Kabul Olmaz? Kimler Af Olmaz?

Peygamber : ―Müşrik olarak ölenle, bir müslümanı haksız yere öldüren hariç Allah bütün günahkârları bağışlar‖ demiştir. (K. Sitte:11/294) Nisa sûresinin 93. ayetimde : ―Kim bir mü‘mini kasten öldürürse, onun cezası […]

Allah’ın Rahmetinden Ümit Kesilmez

Rabbimiz şöyle buyurur : ―Ey Günah işlemekte haddi aşanlar! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Çünkü Allah tövbe edenlerin günahlarını af eder.‖ (Zümer:53) buyurur. Allah, af edeceğim deyip dururken, ümit kesmek niye? […]

Günahtan Sonra Hemen Tövbe Edilmelidir

İslâm‘da tövbe için günah itirafına, papaza, merasime, kiliseye gitmeye ihtiyaç yoktur. Tövbe etmek isteyen isterse, hemen Allah’a yönelebilir. Furkan Sûresinin 70. ayetinde buyrulduğu gibi ―Tövbe edip, ameli salih işleyenlerin, Allah […]

Tövbede Neler Söylenmelidir?

Mübarek yerlerde, mübarek zamanlarda bilhassa namazlardan sonra ve hayırlı bir iş yaptıktan sonra günahlar hatırlanıp tövbe edilmelidir. Ağzı dualı Allah’ın sevgili kullarının duaları alınmalıdır. Peygamberimiz ve Evliyaullah vesile kılınmalıdır. Kur’an’da […]

Tövbe Etmek Her Kula Vaciptir

Cenab-ı Allah Kur’an’ı Kerim de : ―Rabbınızdan af dileyin, sonra O‘na tövbe edin‖ (Hûd:3) ―Ey Mü‘minler! Hepiniz Allah‘a tövbe edin. Ta ki korktuğunuzdan emin ve umduğunuza nâil olasınız.‖ (Nur:31) buyurur. […]

Tövbe Nasıl Yapılmalıdır?

Cenab-ı Allah : ―Ey İman Edenler! Nasuh (ciddi,samimi) dönüşü olmayan bir şekilde tövbe edin‖ buyuruyor. (Tahrim:8) Hz. Ömer (r.a.) : ―Memeden çıkan sütün geri dönmediği gibi tövbe edeninde günaha dönmemesi […]

Tövbe Etmeden Önce Neler Yapılmalıdır?

Bir miktar sadaka vermek, Abdestli olmak, Mübarek zaman gözetmek, mübarek mekân seçmek, İki rekat nafile namaz kılmak (Evvabin, kuşluk, teheccüt namazlarından sonra tövbe etmek) Tövbeden önce istiğfar etmek, ―Estağfirullah‖ demek. […]

Tövbenin Şartları Nelerdir?

Tövbe etmenin şartları vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz : Önce pişmanlık duyulmalıdır. Günah kesin olarak terk edilmelidir. Bir daha o günahı işlememeye kesin karar verilmelidir. Peygamberimiz : ―Günahı terk etmeden tövbe […]

Günaha Israrla Devam Etmek

Günahta ısrar, en büyük günahtır. İnsan hata edebilir ama hatasında ısrar etmez. Hatadan dönmek en büyük fazilettir. Günahta ısrar, insanı küfre bile götürebilir. İnsanın hataya düşmesi bir cezadır. Hatadan dönüp […]