HABESİSTANA HİCRET

Daha önce Müslümanların gördüğü zulmü çektikleri eziyeti gören peygamber (as) bir grup Müslümanın Habesistan’a hicret etmelerine müsaade etmişti.  Cenab-ı Allah bu göç edenleri için “zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret […]

HİCRETTEN ÖNCE

Cahiliye devrinde bir peygamber bekleniyordu. Ama müşriklerin ileri gelenleri kendilerinin peygamber olacağını bekliyorlardı.  Peygamberlik bir öksüze gelince kabullenemediler. En şiddetli tepkiyi gösterdiler. Ona inananlara vahşice işkence ettiler, öldürdüler, inananlarla ilişkiyi […]

PEYGAMBER (AS)IN MEDİNEYE HİCRETİ

Peygamber (as)ın Mekke’den Medine’ye göç  etme olayına islam tarihinde hicret denir. Peygamber (as(dan önce ve sonra Medine’ye göç eden Müslümanlara Muhacir denir. Medine’de göç eden, Müslümanlara yardım eden, kucak açan […]

ALLAH RESULÜNÜN 40 HADİS-İ ŞERİFİ

1-Peygamber (as)a: -Ya Resulullah! İnsanların cennete girmesine en çok sebep olacak şey nedir? Diye sorulunca Allah Resulü: Allah korkusu ve güzel ahlaktır” buyurur. Tekrar: -Ya Resulullah insanların cehenneme girmelerine sebep […]

PEYGAMBER (AS)IN 40 HADİSLE İLGİLİ MÜJDELERİ ŞÖYLE

-“Kim, ümmetime helali haramı bilsin diye Allah’ın rızasını umarak 40 hadis öğretirse, Allah, kıyamet gününde onu âlim olarak haşreder” (Ramuz el-Ehadis:413/10) -“Bir kimse, ümmetime ya bir sünnetin ifadesi veya bid’atin […]

ÖNDERİM REHBERİM MUHAMMED MUSTAFA (SAV)

Konuya Birgivi vasiyetnamesinden bir bölümle başlayalım: -“… Ehl-i sünnet ve’l-cemaat Müslümanları, çeşitlilik içinde bir birlik teşkil ederler. Bu çeşitlilik geniş bir rahmet, büyük bir zenginliktir. Sünni Müslümanlar esasta bir ve […]

Sünnete sarılıp ayakta tutmalıyız

Peygamber (as): “Sünnetime azı dişinizle yapışır gibi yapışın” buyurmuştur. Böylece hayatımızı ayet ve hadis üzerine inşa etmemizi istemiştir. Huzur ve saadet ancak böyle yapılırsa gerçekleşecektir. Çünkü Müslümanın en önemli vazifesi […]

Sünnetin hayatımızdaki yeri ve önemi

Sünnet olmadan ümmet olunmaz. Sünnet olmadan islam olmaz. Sünnet yoksa şefaat de olmaz.  Sünnet yaşam modelidir, hayat projesidir. Müslümanları ümmet kılanda budur.  Diğer insanlardan Müslümanı farklı kılan Rasulün sünnetidir.  Hz. […]

Sünneti reddeden Müslüman olamaz

Sünneti reddeden peygamberi reddetmiş, peygamberi reddeden islamı reddetmiş olur. Kur’an bize yeter diyenlerde, kendisine Kur’an vahyedilen ve o Kur’an’ı Müslümanlara açıklamakla görevli olan Hz. Peygamberi inkar etmiş olurlar.  Peygamber (as)ın […]

PEYGAMBERİMİZİN (SAV) REHBERLİĞİNE MUHTACIZ

Cenab-ı Allah insanı yarattıktan sonra Onu başıboş ve sorumsuz bırakmamıştır. Aralarından onlara yol gösterecek, örnek olacak ve emirlerini yasaklarını iletecek peygamberler göndermiştir.  Son peygamber olarak Peygamber (as)ı göndermiştir. O son […]