Kabirlere, ağaçlara bez, çaput bağlama

Oraya buraya çaput bağlamak, mum yakmak çok eskilerden kalma bir hurafedir. Mum yakmak ateşe tapanlardan kalma bir âdettir. Fenikeliler ilâh kabul ettikleri heykellerin önünde mum yakarlardı. Eski Romalılar, mezarların başında […]

Türbede, Mezar yanında namaz kılmak

Kabirler, türbeler dua yeri, namaz yeri değildir. Mum yakarak istekte bulunma yeri değildir. Şifa yeri, iş, aş sahibi olma yeri asla değildir. Peygamber (as): “Ey Allah’ım! Kabrimi namaz kılınan yer […]

Kabirler kurban kesmek, adak adamak

Kurban, bir ibadettir. Bunun ölülere yapılması asla uygun değildir. Allah’tan başkasına kurban kesilmez. Kesilirse o hayvanın eti yenmez. (Mâide:3) “Şu işim için veya şu işim olursa; falan yatıra kurban keseğim.” […]

Ölenin ardından gün saymak hurafedir

Ölen için yapılacak hayır ve sevaplı işler için gün beklenmez. Hatta cenaze mezara konmadan ne yapılacaksa yapılmalıdır. Eti kemiğinden şu gün ayrılır deyip 7. 40. 52. gün saymak doğru değildir. […]

Kabir Ziyaretlerinde İşlenen Hurafeler

Kabir ziyareti ölümü hatırlamak, ölenden ibret almak için yapılmıyor. Ölüm düşünülmüyor, ahret hatırlanmıyor. Maksat ölenin ruhuna bir Fatiha, bir Yasin okumak olmalıdır. Kabir ziyaretinin sevaba dönüşmesi için adaba uygun yapılmalıdır […]

Mezarla ilgili hurafeler

Kabristanlıklar hurafelerle dolu, ölüler dirilerden bir şeyler beklerken, diriler ölülerden çok şey bekliyor. Mezarlıklarda çare aranıyor. Ziyaret edip sevap kazanalım derken, günaha giriliyor.  Kabirler dua yerleri, namaz kılma yerleri, adak […]

Telkin ve Dua

Cenaze gömülünce Kur’an okunur, ardından dua edilir. Kabir sorgusu başlamadan cenazeye iman esasları hatırlatılır. Buna telkin denir.  Bu yapılan Münker ve Nekir’in sorularına cevap teşkil edecek bir hatırlatmadır.  Peygamber (as): […]

Cenaze İçin İşlenen Hurafeler

Cenazeler için taşkınlıklar yapılıyor. Hatta Allah’a karşı isyana varan davranışlar görülüyor.  “Niye aldın? Bula bula bunu mu buldun?  gibi yakışıksız sözler söyleniyor, saç baş yolunuyor. Kendini yerden yere atanlar oluyor. […]

ÖLÜLERLE İLGİLİ HURAFELER

İnsan doğar, yaşar ve ölür. Öldükten sonra dünya ile ilgisi kalmaz, artık tasarruf hakkı bitmiştir. Ruhu Berzah alemine çekilir, orada hesap gününü bekler.             Ecel Takdir-i İlahiye bağlıdır, tayin olunan […]