ÖVÜLEN MİLLET

            Türk Milleti, ahlaki, meziyetleri ve idealleri ile diğer milletlerden üstün bir millettir. Tarihin hiçbir devresinde Allah’ın gazabını celbedecek kadar yozlaşıp dejenere olmamıştır. Bu bakımdan iki iftiharımız vardır : Birincisi; […]

TÜRK ADI – TÜRK MİLLETİ

            Türklerin geçmişi çok eskidir. İbrahim Kafesoğlu’nun Türk Milliyetçiliğinin meseleleri adlı eserinde (S.l) belirttiği gibi “Türkler dünyanın en eski ve en büyük milletlerinden biridir. Son yıllarda Orta Asya’da yapılan arkeolojik […]

TARİHİN ÖNEMİ

Tarih, milletlerin kültürlerini, hayat tarzlarını, milli ve manevi bütün değerlerini nesilden nesle aktararak canlılıklarını devam ettirip, geçmişin olayları ile geleceğe yöne veren bir bilim dalıdır. Tarihin ne olduğunu, millet hayatındaki […]

YILBAŞI KUTLAMALARI

Yılbaşı kutlamaları için haftalar öncesi milli, dini kimliğimizle bağdaşmayan şekilde hazırlıklar yapılıyor. Hristiyanların bayramı olan yılbaşı kutlanıyor.             Her şeyden önce Kur’an’daki ve sünnetteki uyarılara kulak asmayarak Hristiyanlar gibi kutlamalar […]

HIZIR-İLYAS (HIDIRELLEZ)

               Hızır – İlyas’ın halk dilinde söylenişi Hıdırellez olarak ifade edilir.              Efsaneye göre Ab-ı Hayattan içip ölümsüzleştiklerine inanılan iki kardeş olan Hızır ve İlyas mayısın 6’sında buluşmaktadırlar. O […]

İSLÂM’IN BİD’AT VE HURAFELER BAKIŞI

 Bid’at, Hz. Peygamber zamanında olmayan ve meşru görülmeyen bir iştir. Bid’at, sünnetin zıddıdır.             İslâm Dini, Peygamberimiz zamanında kemale ermiştir. Cenab-ı Allah: “Bugün size dininizi tamamladım.” (Mâida:3) buyurmuştur.              Bid’at […]

FALA BAKMAK – FALA BAKTIRMAK

Halkımız arasında yaygın olan hurafelerden biri de fala baktırmak, fal açmaktır. Çoğu, işi şakaya vurup hurafenin yaşanmasına neden oluyor.             Fal ve falcılık gelecekten, gayb (bilinmeyen alemden), haber vermektir. Falcılık […]

BÜYÜ YAPMAK-YAPTIRMAK

Sihir (büyü), üstü kapalı şey demektir. Bir şeyi olduğundan başka bir şeye çevirmek, bir şeye tesir etmek ve göz boyamak demektir.                Büyü ile bazı güçlerden yardım alarak canlı cansız […]

RUHLA İLGİLİ İNANÇ VE DÜŞÜNCELER

        İlkel insanlarda olduğu gibi günümüzde de görülmeyen şeylere karşı merak fazla. Ruhla ilgili olan merak, tarih boyunca ölümsüzlük arzusu taşıyan insanı daha  da etkiliyor. İlkel insanlar, kötü ruhların kötülüğünden […]

HURAFELERİN YAŞATILMASI

               Din dışı olan hurafeler, dinden sayılıyor. Dinin emriymiş gibi yaşatılıyor.              Bazı hurafeler var ki imanı zedeleyecek durumdadır. İman bir Kelime-i Tevhid ile kazanıldığı gibi bir sözle, bir hareketle […]