ELLERİN TEMİZLİĞİ

İnsanın elleri dışla en çok temas eden ve en çok kirlenen organıdır. Bir de elin yiyip içtiğimiz, ağzımıza burnumuza, kulağımıza soktuğumuz organ olduğunu düşünürsek el yıkamanın ne kadar önemli olduğu […]

TEMİZLİK

Peygamber (as), insan sağlığı için temizliğe büyük önem vermiştir. Peygamber Efendimize göre kalp temiz olacaktır. Yaşayış temiz olacaktır. Beden temiz olacaktır. Elbise temiz olacaktır. Oturulan mekan temiz olacaktır. Yenilen içilen […]

SAĞLIĞIN ÖNEMİ

 İnsan sağlığına zarar veren şeyler Kur’an’da da sünnette de yasak, haram ve günah sayılmıştır.  Kur’an’da: “Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Yaptığınızı güzel yapın. Allah güzel yapanları sever.” (Bakara:195) buyurarak, insana […]

PEYGAMBER (AS) NELERİ ETMİŞTİR?

Peygamber (as) güçlü, kuvvetli Müslüman istemiş, bunun için de spor yapmayı tavsiye etmiĢtir. Mesela; Peygamber (as) ünlü pehlivan Rükane İbni Abdiyezid ile güreşmiştir. Bu zat peygamberimize: “Beni yenersen Müslüman olacağım” […]

PEYGAMBER (AS) VAHİYLE HAREKET ETMİŞTİR

Cenab-ı Allah, peygamberimizi insanları uyarması, bilgilendirmesi ve insanları kurtarması için görevlendirmiştir.       Peygamber (as)a emir koyma yetkisi verilmiştir.  “…O; Peygamber ki onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder. Onlara temiz […]

KUR’AN’DA TIP

Cenab-ı Allah, Kur’dan’da zararlı şeyleri yasaklamış, faydalı olan ne varsa onu da emretmiştir.  Kur’an’ın insanın yapıp da fayda sağlayabileceği bir yasağı olmadığı gibi yapıp da zarar göreceği bir emri de […]

PEYGAMBER (AS) DAN ÖNCE ve SONRA TIP

Peygamber (as) dan önce Araplar’da tedavi için çok yanlış ve gülünç yöntemlere baş vuruluyordu. Bundan da insanlar çok zarar görüyor ve iyileşeceği yerde derdi artıyordu.  Araplarda hastalıkların sebebi kötü ruhlardı. […]

PEYGAMBER (AS) IN TIBBI (TIBB-I NEBEVÎ)

Peygamber (as) ın hayatı boyunca sağlık ve hastalıklar konusunda yaptığı tavsiyelere ve tedavide yaptığı, yapın dediği uygulamalara Tıbb-ı Nebevî denir.  Tıp tarihinde peygamber (as)ın tavsiyelerinin ve uygulamalarının büyük önemi vardır. […]

BU HALE NEDEN DÜŞTÜK GERİ KALIŞIMIZIN SEBEPLERİ

            Geçmişimize göre bugün olmamız gereken yerde değiliz. Hemen hemen her alanda geri durumdayız. İleri olmamız gereken konularda da geriyiz. Dünya sıralamasında kendimizi kabul ettirdiğimiz bir konu yok. Teknolojide geriyiz, […]

ECDAD YADİGARI VAKIFLARIMIZ

            1-7 Aralık vakıflar haftası olarak ayrılmıştır. Daha önceki 365 gün ve gece hizmet gören vakıfları anma günleridir.             Bizde bir şeyi unutturulmak isteniyorsa, belirli gün veya hafta ayırıp bazı […]