TUVALET

Peygamber (as)ın sünnetinde her şeyin edebi adabı vardır. Anlamsız, manasız peygamberimizin herhangi bir ne sözü vardır ne de bir davranışı olmuştur.       İhtiyaç giderme ile ilgili şöyle buyurmuştur: “Bevl ederken […]

ESNEME

      Peygamber (sav) gevşek davranılmasını ve esneyip durulmasını istemez.       İbni Abbas (ra) peygamber (sav) şöyle buyurdu der: “Sizden biri esnediği zaman elini ağzına koysun. Zira şeytan esnemeyle birlikte girer.” […]

HAPŞURMA

      Sahabe şöyle diyor: “Peygamber (as) aksırdığı zaman avucu veya mendili ile ağzını kapatırdı.”       Bir hadislerinde de şöyle buyurmuştur: “Sizden biri aksırdığında iki avucunu yüzüne koysun ve sesini kıssın.” […]

ALKOL

 Alkol, insana zararlı olduğu için Cenab-ı Allah alkolü, alkollü yiyecek içecekleri kesin olarak yasaklamıştır.       Cenab-ı Allah şöyle buyurur: “Ey iman edenler! İçki, kumar, putlar, fal ve şans okları birer […]

EVLİLİK

 Cenab-ı Allah Kur’an’da kandan, sütten ve nikahtan yakınlık bulunanların birbiri ile evlenmesini yasaklamıştır. (Nisa:23) Ne yazık ki bugün buna uyulmadığı için sakat olarak yaşamak zorunda kalan bir çok insanımız vardır. […]

GAYRİ MEŞRU İLİŞKİ

Cenab-ı Allah Kur’an’da nikah dışı, gayri meşru ilişkilerin her çeşidini yasaklamıştır.  “Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur.” (İsra:32) buyurarak insanı zinaya götürecek her yolu, her […]

MÜSTEHCENLİK

      Kur’an-ı Kerim’de çıplaklığın çirkin bir şey olduğu bildirilmiştir. (A’raf:27 – 26)       Edep ve haya duygusu, örtünmeyi gerektirir.  Örtünmede tacizden, tecavüzden ve şehevî bakışlardan korunma vardır. Müstehcenlikte ise kötü  […]

ESTETİK

      Cenab-ı Allah’ın yarattığı şekil, mecburiyet ve zaruret olmadan bozulmaz.  Cenab-ı Allah bu konuda şeytanın sapıtma tehlikesine işaret ederek şöyle buyurur: Şeytan dedi ki:  –  “Kullarını muhakkak sapıtaca-ğım. Muhakkak onları […]

ÖFKE

      Cenab-ı Allah, inanmışların vasfını sayarken şöyle buyurur: “O, takva sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.” […]

OLUMSUZLUK

Peygamber (sav) zor olanın yerine kolay olanı, gayrimeşrunun yerine meşru olanı, olumsuzluğun yerine olumlu olanı tavsiye etmiştir. Kötü düşünceyi, zararlı davranışı hoş görmemiştir. “Çocuklarınıza güzel isim verin” buyurarak kötü anlamlı […]