İMAN NEDİR?

İman, tasdik etmek, doğrulamak ve inanmak demektir. İman, Allah’ın varlığına, birliğine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve kadere inanmaktır. Bu, kalp ile tasdik, dil ile ikrardan ibarettir. Nasıl iman? Şuurlu […]

MEZHEPLER

Mezhep, gidilen yol, benimsenen metod ve görüş demektir. Dini manada mezhep, dinde ehil bir İslam aliminin görüşlerine denir. Her Müslüman’ın dini doğrudan, asıl kaynaklarından öğrenmesi ve inancını doğru bir şekilde […]

İSLAMIN KAYNAKLARI

İslam dininin dünya ve ahiretle ilgili işleri dört kaynaktan elde edilir. Bunlara şer’i deliller denir. Bu dört kaynak sırasıyla şöyledir: 1-     KİTAP: Cenab-ı Allah’ın son olarak Peygamber Efendimize vahiy yolu […]

BOZULMAMIŞ DİN: İSLAM

c-     İmanın şartları: Allah’a iman, Meleklere iman, Kitaplara iman, Peygamberlere iman, Ölüm ötesine iman, Hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna iman, d-    İslam’ın şartları: Şehadet getirmek, Namaz kılmak, Oruç tutmak, Gücü […]

HIRİSTİYANLIK

Hıristiyanlık dini, İsa Peygamber’e inmiştir. Geldiği gibi korunamadığı için hak din olma özelliğini kaybetmiştir. İsa Peygamber’e hayatında iken 12 kişi iman etmişti. Biri de ihanet etmiş, İsa (AS) ı şikayet […]

YAHUDİLİK

Yahudilere geldiği için bu adla anılır. Musa Peygambere vahiy olunan dindir. Yahudilik Allah’tan Musa Peygambere geldiği haliyle korunamamış, büyük değişikliklere uğramıştır. Böylece ilahi olma özelliğini kaybetmiştir. Milli ve ırki bir […]

SEMAVİ= İLAHİ DİNLER

Allah tarafından gönderilen dinlerdir. Allah insanları kitapsız, peygambersiz, başıboş bırakmamıştır. Din, daha çok bozulan, yol göstericiye muhtaç olan bölgelere ve topluluklara gönderilmiştir. Semavi dinler de ikiye ayrılır: Bozulmuş olan dinler: […]

İLKEL DİNLERİ BİLMENİN FAYDALARI

Dinleri karşılaştırma, mukayese etme imkanı doğar. Böylece doğru ve gerçek ortaya çıkar. Yanlış inançların kaynağı bilindiği için hayatta onlara yer verilmez. Aynı hatalar işlenmez. 3-     Eski toplumların geçmiş yaşantılarını, kültürünü […]

DİNLERİN ORTAK YÖNLERİ

İnanma ihtiyacını gidermek ve iç huzurunu sağlamaktır. Üstün yaratıcı inancı vardır. Ölüm ötesi inanca yer verir. Ruh, Melek, Şeytan inancı vardır. Emir, yasak, dua, ibadet, ahlak kurallarına yer verir. Kutsallık […]

HAK DİNLERİN ÖZELLİKLERİ

Vahye dayanır, kaynağı Allah’tır. Akıl sahiplerini kendi istekleri ile inanmaya çağırır. Tek tanrılıdır. İlme, akla dayanır. İnsan kutsaldır. Faydalı olan şeyleri emreder, zararlı olan şeyleri yasaklar. Bütün kitaplara, peygamberlere imanı […]