ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

Oruç, Kur’an’da Müslümanlara farz kılınmıştır. (Bakara: 183/185) Allah’ın: “Oruç benim içindir. Mükâfatını da ben veririm.” dediği bir ibadettir. (R. Salihın: 1484) Peygamber (a.s): “Kim inanarak, sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu […]

İSTİHARE NAMAZI

İstihare, Cenab-ı Allah’tan hayırlı olanı istemek demektir. Nasıl hareket edileceğini, doğrunun ne olduğunu anlamak için bir işaret istemek maksadı ile kılınan iki rekât namazdır. Birinci rekâtta Fatiha’dan sonra Kâfirun Suresi, […]

HACET NAMAZI

Bir isteği olan yatsı namazından sonra iki rekât namaz kılıp, hacet duasını okur ve isteği doğrultusunda dua eder. Bu namazla ilgili olarak Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurur: -“Kimin Allah’tan bir […]

YOLCU NAMAZI

Peygamber (a.s) yola çıkmadan iki rekât yolcu namazı kılmış, dönüşte de iki rekât namaz kılmıştır. İki rekât namaz kılıp: “Ya Rabbi! Yolumu açık et. Kaza belalardan koru, yolculuğumu, işimi kolaylaştır. […]

TÖVBE NAMAZI

Günahlara tövbe etmeden bir miktar sadaka verilir ve iki rekât tövbe namazı kılınırsa, tövbelerin kabul olacağına dair müjde vardır. Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurur: -“Kul günahlar işler de sonra kalkıp […]

MESCİD NAMAZI

Camiye giren kişi vakit müsait ise, kerahet vakti değilse, iki rekât namaz kılar. Peygamberimiz şöyle der: -“Sizden biriniz mescide girince iki rekât namaz kılmadan oturmasın. Mescidin hakkı vardır. Onun hakkı […]

ABDEST NAMAZI

Abdest aldıktan sonra kılınan iki rekât namazdır. Bu namaz için peygamber (a.s) şöyle buyurur: -“Kim güzelce abdest alıp sonra iki rekât namaz kılar ve Allah’a yönelirse, ona cennet vacip olur.” […]

TESBİH NAMAZI

Tespih namazı, sevabı bol bir namazdır. Her zaman kılınabilir.  Peygamberimiz, amcası Abbas’a kendisini Allah’a yaklaştıracak ve sevap kazandıracak olan bir ameli bildirmek istemiş ve tespih namazını tavsiye etmiştir. Eğer bu […]

EVVABİN NAMAZI

Allah Kur’an’da evvabin namazı kılanları bağışlayacağını bildiriyor.(İsra:25) Peygamber (a.s)’da şöyle bildirmiştir: -“Kim akşam namazından sonra lüzumsuz bir şey konuşmadan altı rekât evvabin namazı kılarsa, on iki yıllık (nafile) ibadete denk […]

KUŞLUK NAMAZI

Bu namaz kuşluk kılınır, sevabı bol bir namazdır. Peygamber (a.s) kuşluk namazı ile ilgili güzel müjdeler vermiş, faziletinden şöyle bahsetmiştir: -“İki rekât kuşluk namazı, Allah yolunda kabul olunmuş nafile hac […]