EVVABİN NAMAZI

Allah Kur’an’da evvabin namazı kılanları bağışlayacağını bildiriyor.(İsra:25) Peygamber (a.s)’da şöyle bildirmiştir: -“Kim akşam namazından sonra lüzumsuz bir şey konuşmadan altı rekât evvabin namazı kılarsa, on iki yıllık (nafile) ibadete denk […]

KUŞLUK NAMAZI

Bu namaz kuşluk kılınır, sevabı bol bir namazdır. Peygamber (a.s) kuşluk namazı ile ilgili güzel müjdeler vermiş, faziletinden şöyle bahsetmiştir: -“İki rekât kuşluk namazı, Allah yolunda kabul olunmuş nafile hac […]

TEHECCÜT NAMAZI

Kur’an’da gece namazı kılanların bahtiyar insanlar ve Allah’ın has kulları olduklarından bahsedilir. Kur’an’da: “Gecenin bir kısmında uyanarak sana mahsus bir nafile olmak üzere namaz kıl. Böylece Rabbinin seni övgüye değer […]

NAFİLE NAMAZLAR VE FAZİLETİ

Nafile namazlar, farz, vacip ve sünnet namazların dışında Allah rızası için kılınan namazlardır. Resulüllah (s.a.v) şöyle ifade etmiştir: -“Nafile namazlar ikişer rekât olarak kılınır. Her iki rekâtta bir teheccüt vardır. […]

EZAN CAMİ VE NAMAZDAKİ FAZİLETLER

Ezan, namaz vaktini bildiren bir davettir. Kur’an’da da: “Ezanı duyunca namaza koşun.” emri vardır. (Cuma: 9)  Peygamber (as): “Namaz vakti gelince ezan okuyun.” buyurur. (Buhari, Ezan:17) Müslüman’ın ezanı dinleyip davetine […]

TEMİZ OLMANIN VE ABDEST ALMANIN FAZİLETİ

Peygamberimiz: “Temizlik imanın yarısıdır.”buyurur. (Müslim, Teharet:1) Maddi manevi temiz olmayı emreder. Beden, kalp, gönül ve mide temiz olmadan yapılan ibadetin sevabı olmaz. Kur’an’da: “İçini temizleyen kurtuluşa erdi” buyrulur.(Şems:9) Bir ayette […]

BESMELE ÇEKMENİN FAZİLETİ

Besmelesiz işin hayrı yoktur. Besmele Allah’a ilticadır, sığınmaktır. Besmele, her hayrın anahtarıdır. Besmele, işi kolaylaştırır, helalleştirir ve nimeti bereketlendirir. Besmelesiz her iş eksik olur. Besmelesiz hayat Fatihasız mezar gibi tat […]

PEYGAMBERİ SEVMENİN VE ONA UYMANIN FAZİLETİ

Peygamber (a.s) bize uyarıcı, kurtarıcı ve rahmet olarak gönderilmiştir. Allah’ın bildirdiğine göre O, ümmetine çok düşkündür: “And olsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok […]

ALLAH’A İMAN VE KULLUKLA İLGİLİ SEVAPLI İŞLER

Müslüman önce Cenab-ı Allah’a noksansız ve her türlü şüpheden uzak bir şekilde iman etmelidir. Peygamberimiz şöyle buyurmuş: -“Kim Allah’tan başka ilah olmadığına ve benim Allah’ın kulu ve Resulü olduğuma inanırsa […]

KUR’AN ÖĞRENMENİN-OKUMANIN VE KUR’AN’A UYMANIN SEVABI

            Kuran, rahmet olarak insanlığa indirilen son ilahi kitaptır. Dünya ve ahret için mutluluk yollarını gösterir. Kur’an’ı öğrenmek, başkalarına öğretmek, Kur’an’ı okumak, ezberlemek ve Kur’an’ın emirlerine uymak her Müslüman’ın görevidir.  […]