ALLAH; BİRDİR, TEKTİR

     “Allah” teklik ifade eder, çoğulu yoktur. Allah tek otoritedir.      İslâm’ın temeli tevhide (tek Allah inancına) dayanır.  Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhid te “Allah’tan başka ilah olmadığına” manası vardır. […]

CENAB-I ALLAH’IN SIFATLARI

“ALLAH” lafzı, kendisine ibadet edilen, noksanlıklardan münezzeh yüce varlığın adıdır.           “Allah” özel isimdir. Çoğulu yoktur. Hiçbir kelime “Allah” kelimesinin yerini tutmaz.    Cenab-ı Allah’ın 99 güzel ismi yanında […]

KUR’AN’IN İFADESİYLE CENAB-I ALLAH

“O, rahmandır, rahimdir.” (Fatiha Sûresi:3) “Allah her şeye kâdirdir.” (Bakara:20) “Sizi ölü iken sizi dirilten Allah’ı nasıl inkar edersiniz, sonra sizi öldürecek, tekrar diriltecek.” (Bakara:28) “O, her şeyi hakkıyla bilendir.” […]

ALLAH VARDIR

 Bu varlık aleminde görülen görülmeyen, bilinen bilinmeyen her şeyin yaratıcısı ve yöneticisi Cenab-ı Allah’tır.  İnsana diğer canlılardan farklı olarak bir de akıl verilmiştir. Bu akıl denilen nimetle insan kendisini ve […]

ALLAH’A NASIL İNANMALIYIZ?

 İman, taklidi iman olmaz. Geleneksel iman olmaz. İman; eksiklik, noksanlık da kabul etmez. İnanan; neye inandığını, nasıl ve niçin inandığını bilmesi lazımdır.  Bir ilim adamına: “Neden Allah’a inanıyorsun?” diyorlar. O’da: […]

CENAB-I ALLAH’A İMAN

İman esaslarından birincisi Cenab-ı Allah’a imandır. Allah’a iman, bulûğ çağına giren her inananın asli görevidir.  Eserden o eserin yaratıcısına giderek âlemlerin yaratıcısı olan Cenab-ı Allah’ı bulmak ve O’na inanmak her […]

MÜŞRİKLERE BENZENMEMELİDİR

Dinimiz sapıklıktan ve sapıklardan uzaklaşmayı ve onlara hiçbir şekilde benzememeyi emreder.   Müşrikler Hz.Peygambere geldiler ve dediler ki: “ anlaşalım; bir yıl sen bizim putlarımıza ibadet et, bir yıl da […]

ŞİRKİN CEZASI

Şirkin cezası ağırdır. Şirke düşenin:   1-Ogüne kadar işlediği güzel ameller boşa gider, günahları kalır. 2-İman gittiği için nikahta gider. 3-İman ve güzel ameller gittiği için ebedi cehennemlik olur. 4-Cenaze […]

PUTPERESTLİK

İnsanlığın ilk dini tevhit inancına dayanır. Allah ilk insan Adem’i peygamber olarak görevlendirmiştir. Adem Peygamber’den sonra insanların bir kısmı sapıklığa düşmüş, Allah’ı bırakıp taşlara, ağaçlara, insanlara ve ruhlara tapmaya başlamışlardır. […]

TABİATCILIK

“ Tabiat olayları”,”tabiat ana”,”yaratıcı tabiat” ifadeleri ve düşünceleri inkarın zifiri karanlığıdır. Tabiat yaratılandır. Bu güne kadar hiçbir şey yaratmamıştır. Hiçbir şey yarattığı da görülmemiştir. Tabiatta ki her şey taştır, topraktır […]