ALLAH’I NASIL ANABİLİRİZ?

     Cenab-ı Allah Kur’an’ı Keriminde şöyle buyurur: “Beni anın, ben de sizi anayım; bana şükredin, nankörlük etmeyin.” (Bakara Sûresi:152) “Allah’ı çok anan erkekler ve kadınlara Allah mağfiret ve büyük ecir […]

CENAB-I ALLAH’I ANMAK

 Bütün işler Allah’a varır. Bunun için insan temiz ve helal olanı yiyip içmeli, Allah’ın rızasına uygun iş yapmalı, kötülüğün her çeşidinden sakınmalı ve her zaman her vesile ile Cenab-ı Allah’ı […]

MÜLK ALLAH’IN, HÜKÜM ALLAH’IN, HAKİMİYET ALLAH’INDIR

Her şeyi yaratan Allah’tır, yaşatan Allah’tır. Güç sahibi Allah’tır. Tayin, takdir eden Allah’tır. Hakimiyet; kayıtsız, şartsız Allah’ındır. Hep O’nun dediği olur. Allah; birdir, tektir, O’ndan gayri tanrı yoktur. Allah, en […]

EN BÜYÜK ALLAH’TIR

 Zaman zaman “En büyük şu takım… En büyük falan… En büyük şu lider… En büyük bizim asker… sözlerinin yüksek sesle söylendiğine şahit oluyoruz.           Biz de diyoruz ki: “EN BÜYÜK […]

PEYGAMBER (AS) ALLAH’LA KONUŞTU MU?

 Cenab-ı Allah diğer peygamberlere Cebrail vasıtasıyla ve vahiy yolu ile hitap etmiştir. Musa peygamberle Tur Dağı’nda konuşmuştur. (Bak: A’raf:143)      Muhammed Mustafa (sav) ile de Miraçta konuşmuştur. Bu şöyle olmuştur: […]

CENAB-I ALLAH’I GÖREBİLİR MİYİZ?

 Bazıları Allah yok diyebilmek, kafaları karıştırabilmek için: “Allah olsaydı görürdük” diyor. Karşı çıkan olursa “Göster!” diyor. “Elle tutup gözle görmediğime inanmam” diyor.  “Görmediğime inanmam” demek, insanın kendini inkarı gibi bir […]

TESADÜFE YER YOKTUR

 İnanan kimseler için her şeyin yaratıcısı Cenab-ı Allah’tır. İnanmayanlar için de her şey kör tesadüfün eseridir, kendi kendine olmuştur.  Tesadüf, şu muazzam düzen karşısında mantıksızlıktır. İnançsızların inançsızlıklarına uydurdukları izah tarzıdır. […]

ALLAH’TAN BAŞKASI İÇİN YARATICI DENİR Mİ?

Her şeyi yaratan Allah’tır. Yaratmak işi ve yaratma yalnız Cenab-ı Allah’a mahsustur. “Yaratmak” kelimesi Allah için kullanılır. İnsanlar için “yarattı”, “yaratıcı” denmez. Çünkü; yaratmak, yoktan var etmektir. İnsan yoktan var […]

ALLAH’IN ŞEKLİ NASILDIR?

     Cenab-ı Allah, mekandan münezzeh olduğu gibi şekilden de münezzehtir.  İnsan aklı O’nu kavrayamaz. Akıl, O’nu tasavvurdan acizdir. O, hayal de edilemez.  Peygamber (as): “Allah’ın yarattıklarını düşününüz, fakat Allah’ın zatını […]

ALLAH NEREDEDİR?

 Cenab-ı Allah’ı şekil olarak düşünenler zaman zaman O’na yer aramışlardır. Allah nerede? Demişler, daha çok gökte olduğunu düşünmüşlerdir. “Gökteki Allah şahit” “Allah görüyor” derken parmakla göğe işaret edilmesi bundandır.  İslâm […]