ALLAH’IN ŞEKLİ NASILDIR?

     Cenab-ı Allah, mekandan münezzeh olduğu gibi şekilden de münezzehtir.  İnsan aklı O’nu kavrayamaz. Akıl, O’nu tasavvurdan acizdir. O, hayal de edilemez.  Peygamber (as): “Allah’ın yarattıklarını düşününüz, fakat Allah’ın zatını […]

ALLAH NEREDEDİR?

 Cenab-ı Allah’ı şekil olarak düşünenler zaman zaman O’na yer aramışlardır. Allah nerede? Demişler, daha çok gökte olduğunu düşünmüşlerdir. “Gökteki Allah şahit” “Allah görüyor” derken parmakla göğe işaret edilmesi bundandır.  İslâm […]

ALLAH; BİRDİR, TEKTİR

     “Allah” teklik ifade eder, çoğulu yoktur. Allah tek otoritedir.      İslâm’ın temeli tevhide (tek Allah inancına) dayanır.  Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhid te “Allah’tan başka ilah olmadığına” manası vardır. […]

CENAB-I ALLAH’IN SIFATLARI

“ALLAH” lafzı, kendisine ibadet edilen, noksanlıklardan münezzeh yüce varlığın adıdır.           “Allah” özel isimdir. Çoğulu yoktur. Hiçbir kelime “Allah” kelimesinin yerini tutmaz.    Cenab-ı Allah’ın 99 güzel ismi yanında […]

KUR’AN’IN İFADESİYLE CENAB-I ALLAH

“O, rahmandır, rahimdir.” (Fatiha Sûresi:3) “Allah her şeye kâdirdir.” (Bakara:20) “Sizi ölü iken sizi dirilten Allah’ı nasıl inkar edersiniz, sonra sizi öldürecek, tekrar diriltecek.” (Bakara:28) “O, her şeyi hakkıyla bilendir.” […]

ALLAH VARDIR

 Bu varlık aleminde görülen görülmeyen, bilinen bilinmeyen her şeyin yaratıcısı ve yöneticisi Cenab-ı Allah’tır.  İnsana diğer canlılardan farklı olarak bir de akıl verilmiştir. Bu akıl denilen nimetle insan kendisini ve […]

ALLAH’A NASIL İNANMALIYIZ?

 İman, taklidi iman olmaz. Geleneksel iman olmaz. İman; eksiklik, noksanlık da kabul etmez. İnanan; neye inandığını, nasıl ve niçin inandığını bilmesi lazımdır.  Bir ilim adamına: “Neden Allah’a inanıyorsun?” diyorlar. O’da: […]

CENAB-I ALLAH’A İMAN

İman esaslarından birincisi Cenab-ı Allah’a imandır. Allah’a iman, bulûğ çağına giren her inananın asli görevidir.  Eserden o eserin yaratıcısına giderek âlemlerin yaratıcısı olan Cenab-ı Allah’ı bulmak ve O’na inanmak her […]

MÜŞRİKLERE BENZENMEMELİDİR

Dinimiz sapıklıktan ve sapıklardan uzaklaşmayı ve onlara hiçbir şekilde benzememeyi emreder.   Müşrikler Hz.Peygambere geldiler ve dediler ki: “ anlaşalım; bir yıl sen bizim putlarımıza ibadet et, bir yıl da […]

ŞİRKİN CEZASI

Şirkin cezası ağırdır. Şirke düşenin:   1-Ogüne kadar işlediği güzel ameller boşa gider, günahları kalır. 2-İman gittiği için nikahta gider. 3-İman ve güzel ameller gittiği için ebedi cehennemlik olur. 4-Cenaze […]