İnançsızlık Toplumu Felakete Sürükler

 Allah, toplumu felakete götürecek her şeyi haram kılmış, toplumun yararına olan her şeyi de emretmiştir. Allah’ı ve Allah’ın emirlerini tanımayan toplumlarda her türlü huzursuzluklar, büyüme ve yaşama hakkını elde eder. […]

Allah İnancının Toplum Hayatındaki Önemi

 Alman filozofu Kant, ahlâk felsefesini kurarken insanın Allah’a karşı olan sorumluluğunu şart koşar. Ve: “Eğer Allah olmasaydı ahlâkı ve ahlâki davranışları sağlayabilmek için O’nu biz düşünmek zorunda kalacaktık” der.  Atalarımız: […]

Allah’tan Korkmanın Alâmeti Nedir?

     Kur’an’da: “Mü’minler; ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir.” (Enfal:2)         Mü’minun Sûresinin 60-61 ayetleri nazıl olunca Hz.Aişe (ra) Peygambere sordu: “Ayette bahsedilenler büyük günah işleyenler midir?” […]

Allah’tan Nasıl Korkulmalıdır?

Kur’an’da: “Ey iman edenler! Allah’tan nasıl korkulması gerekiyorsa öyle korkun.” (Al-i İmran:102) diye emredilir. Peygamber (as): “Miraca çıkarken Cebrail Allah korkusundan eski kilim gibi titriyordu” demiştir.  Bir ayette: “Gücünüzün yettiği […]

ALLAH’TAN KORKMAK

 Allah korkusunu başka korkularla karıştırmamalıyız. Allah korkusu; kaçmayı, uzaklaşmayı, tedirgin olmayı gerektiren bir korku değildir. Allah korkusu insanı kötülüklerden uzaklaştıran, insanı yücelten Allah’ın sevgisini ve rızasını kazanmaya vesile olan bir […]

ALLAH KİMİ SEVMEZ?

 Cenab-ı Allah; kendisini sevmeyeni sevmez, isyankarları sevmez, fitne-fesat peşinde koşanları sevmez, günahkarları sevmez, ibadet etmeyenleri, kul hakkına riayet etmeyenleri sevmez. Ahireti unutup dünyaya meyledenleri sevmez. Allah, kötü huyluları sevmez. Allah, […]

ALLAH, KİMİ SEVER?

 Büyüklerimiz: “Sen Allah’ı seversen Allah seni sevmez mi?” demiş. Allah, kendisini seveni sever. Hayra vesile olanları sever. Allah, günahtan kaçanları ve kendisine itaat edenleri sever. İbadet edenleri, sabredenleri, şükredenleri sever. […]

Allah Sevgisi Nasıl Olur?

İyi bir kul olmak Nankörlük etmemek Emrine sarılmak Yasaklarından kaçmak Hamd etmek Şükretmek Sabretmek Zikretmek Yalnız O’na güvenip dayanmak Müslüman olarak can vermeye  çalışmak Allah’ın sevdiğini sevmek, sevmediğini sevmemek Her […]

Allah’ı Nasıl Sevelim?

 Derler ki; Mecnun için Leyla bir vasıta idi. Eğer Mecnun Leyla’ya takılıp kalsaydı Leyla, Mecnun için bir puttan farksız olurdu. Mecnun da Mecnun olmazdı.      Musa Peygambere Cenab-ı Allah sorar: […]

ALLAH SEVGİSİ

                   C –  Sevgilerin en büyüğü Allah sevgisidir. Allah sevgisi diğer sevgileri de içine alır. Allah için, Allah rızası için olmayan şey başka işe de yaramaz.      Allah’ı sevmeyen, insanı […]