Şirke Nasıl Düşülür?

 Bazı şeylerin şakası olmaz. İnsan ciddi de olsa, şaka da olsa, bilse de bilmese de şirke düşebilir. Bilmemesi mazeret değildir, insanı kurtarmaz. Müslüman, haramı, helali, günahı, sevabı, küfrü ve küfre […]

Ölülerle İlgili Şirk

 Günümüzde dine göre değil bid’atlere göre yaşanıyor. Ölülere akla hayale gelmeyecek davranışlarda, isteklerde bulunuyoruz. Ölülerin kemiklerini sızlatacak, onlara azap verecek şeyler yapıyoruz.  Kabirleri, türbeleri tapınılan yerler haline getiriyoruz. Birçoklarının hayatını […]

Kişilerle İlgili Şirk

 Allah’la kul arasına birinin sokulması şirltir. Ancak dini öğreten, dini anlatan Allah’la kul arasına girmiş olmaz. Çünkü; dini öğrenmek de farzdır, öğretmek de farzdır.  Bir insana sığınılması, ondan beklenti içine […]

Peygambere Uymak Şirk Midir?

 Peygamber (as) bir davetçidir. Peygamberlik görevi sürerken tepliğinin özü “Allah’a iman et, kurtul” olmuştur.       Peygamber (as)a uymak, Allah’ın emridir. Kur’an’da: “Allah’a itaat edin, Rasûlüme itaat edin.” (Miada:92) “Peygamber size […]

İbadette Şirk

 İbadeti Cenab-ı Allah emretmiştir. İbadet ancak O’na yapılır. İbadetin hangisi olursa olsun başkasına yapılması şirktir. İbadette Allah’tan başkası ortak da edinilemez.       Namaz kılarken her rekatında: “İyya kenağbudu ve iyyakenastain” […]

Şirk Çeşitleri

      Şirk çeşit çeşittir. Belli başlı şirk çeşitlerini şöyle sıralayabiliriz. Heva ve Hevese Uymak:  Nefse, nefsin arzularına uymak Kur’an’da kınanmıştır. Şöyle buyrulur: “Heva ve hevesini tanrı edinen, Allah’ın saptırdığı, kulağını, […]

Kur’an’da Şirk

      Kutsal kitabımız Kur’an’da şirkten bahseden ayetler şunlardır: “Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. (Nisa:36) “Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını dilediğini bağışlar. Allah’a ortak […]

ŞİRK NEDİR?

      Şirk, itikad bozukluğu ve inanç hastalığıdır.       Şirk, Cenab-ı Allah’ın sıfatlarında ve tasarrufunda ortak tanımaktır.  Şirk, Cenab-ı Allah’a inanmakla beraber Allah’a eş tutmak, ortak kılmaktır. Meselâ; Araplar, Allah’a da inanıyordu, […]

Satanizm

 En büyük Allahsızlık Satanizmdir. Satanizm, şeytana tapmanın, şeytanı tanrı edinmenin adıdır.  Bir genç; Allah’a inanmadıysa, inandırılamadıysa şeytanı karşısında bulur. O’nu tanrı edinir, ona tapar. O, ne emrederse onu yapar.       […]

Allah Tanımazlık Nedir?

 İnsan, Allah’a inanmaya muhtaçtır. Yoksa kendine mutlaka bir tanrı icat edecektir. Bugün fareye, ineğe, çekirgeye, cinsel organa, buda heykeline ve şeytana tapanlar, Allah’a inanamadıkları için kendilerine bunları tanrı edinmiştir.             […]