DEVLET BAŞKANI HZ. ÖMER’DEN EBU MUSA’YA

            Hz. Ömer halifeliği sırasında Ebu Musa’l Eş’ariy’i Kufe kadılığına tayin etmiş ve yazılı bir talimat vermiştir.             Özetle bu talimattan bazı maddeler: “Sana bir dava delilleriyle birlikte getirildiği zaman […]

İLMİN KAPISI HZ. ALİ’DEN

            Devlet başkanı Hz. Ali, Mısır valisi Malik b. El-eşter’e özet olarak şunları yazmıştır: “Bilmiş ol ki seni, birçoklarının senden önce adalet gösterdiği veya zulmettiği yerde görevli tayin ettim. Sen […]

ESMÂU’L – HÜSNA İLE DUA ETMEK

Cenab-ı Allah: “Ben kulumun zannına göreyim. Beni nasıl zannederse ben öyleyim.” Buyuruyor. (İ.Canan, Hadis Ans:16/260)  Peygamber (as) da: “Cenab-ı Allah hakkında hüsnü zanda bulunun. Hüsnü zan güzel bir ibadettir.” (Age:261) […]

ESMÂU’L – HÜSNA ve “ALLAH” ADI

Cenab-ı Allah’ın 99 güzel ismi Kur’an’da geçer. Bu 99 ismin dışında Rab, Mevlâ, Hakk adları da Kur’an’da zikredilmiştir.       “Allah” adı özeldir. ALLAH, ismi azamdır. Bütün isim ve sıfatları içine […]

ESMÂU’L – HÜSNAYI OKUMAK

      a) Allah’ın güzel isimlerini nasıl okuyabiliriz? Tektek okuyabileceğimiz gibi birbirine bitiştirerek de okuyabiliriz. Her ismin başına eliflam getirerek okumanın daha uygun olacağı ifade edilmiştir. ErRahman, Er-Rahim gibi… Başa “ya” […]

KUR’AN ve HADİSLERDE İSİMLERİ

      Kur’an’da şöyle buyrulur: “En güzel isimler Allah’ındır.” (A’raf:180) “Allah, kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler O’na mahsustur.” (Tâhâ:8) “İster „Allah’ deyin, ister „Rahman’ deyin. Hangisini derseniz olur. Çünkü […]

ESMÂU’L HÜSNA

– ESMÂU’L HÜSNA ve OKUNUŞU           Cenab-ı Allah’ın 99 güzel ismi vardır. Bunlara Esmâu’l Hünsa denir. Bu isimler şunlardır. – ESMÂU’L – HÜSNÂNIN                ANLAMLARI: 1 .     […]

ALLAH KULUNU KÖTÜLÜĞE ZORLAR MI?

Cenab-ı Allah, kullarını yaratırken küfür ve imandan boş olarak yaratmıştır.  Cenab-ı Allah, hayrı da yaratmış, şerri de yaratmıştır. Allah, kulunu hayırda da şerde de imanda da küfürde de zorlamaz. Allah, […]

ALLAH ADINA YEMİN NASIL OLUR?

 Yemin etmek, olur olmaz şeyler için Allah’ın adını yeminde, bedduada ve lanette anmak doğru değildir.  Atalarımız: “Üç vavdan kaçının: Vakfın, Vasinin ve Vallahi’nin vavından” demişlerdir.  Yemin etmek, yeminli konuşmak hele […]

İŞ İÇİN ALLAH’A DANIŞILIR MI?

 Alken, ilmen ve dinen doğru olan bir konuda iştişare de olmaz, istihare de olmaz.  Diyelim ki, iki şık var; biri dine uygun diğeri değil. Bu konuda istihare olmaz. Dine uygun […]