DEVLET ADAMI YAPMADIĞINI SÖYLEMEMELİDİR

a)Yapmadığını söyleme: Devlet adamı her şeyden önce dürüst olmalı, başkasına ait olanı kendine mal etmemelidir. Çalışkan olmalı, iş yapmalı, yapmadığını söylemek zorunda kalmamalıdır. Bir insanın yapmadığını veya yapamayacağı bir şeyi […]

DEVLET ADAMI YALAN SÖYLEMEMELİ VADİNDE DURMALIDIR

a)Hoşa giden yalan: Politika, politikacı denilince, yalan, yalanlarla halkı kandıran kişi olarak düşünenler çoktur. Ne yazık ki buna politikacıların bugüne kadar ki tutum ve davranışları yüzünden yanlış da diyemiyoruz. Bugüne […]

DEVLET ADAMI UYANIK OLMALI VE DÜŞMANI TANIMALIDIR

1. Su Uyur Düşman Uyumaz: Yakın zamana kadar Türk töresine göre Türk milletinin başına geçmek demek, milletin babası olmak demekti. Tarih boyunca kullanılan “Devlet baba” deyimi bunun ifadesi idi. Devlete […]

DEVLET ADAMI KENDİNİ SORUMLU HİSSETMELİDİR

a)Görev anlayışı: Devlet adamı, devlet memuru denince hemen akla sorumlu kişi gelir. Çünkü yetkinin olduğu yerde sorumluluk vardır. Aslında herkes sorumludur. Herkesin yaptığı işe, aldığı maaşa, taşıdığı unvan ve bulunduğu […]

DEVLET ADAMININ KÖTÜ ALIŞKANLIKLARI OLMAMALIDIR

Devlet adamının diğer insanlardan farklı durumu, farklı görevleri vardır. Bunun için oturduğu makama yakışır hareket etmelidir. Devlet adamının istediğini yapma, dilediği şekilde hareket etme serbestliği, taşıdığı sorumlulukla bağdaşmaz. Bunun için […]

DEVLET ADAMI CESUR VE KARARLI OLMALIDIR

a)Cesur olmak: Devleti, milleti yönetmede cesaret ve karalılık şarttır. Korkak, kararsız ve vehimli kişi yönetici olamaz. Tarih boyunca beceriksiz ve korkak kimseler, ülkelerini felakete sürüklemişlerdir. Cesur kararlar verip, verdikleri kararları […]

DEVLET ADAMI İNSANLARA FAYDALI OLMALIDIR

a)En Hayırlısı: Türk İslam geleneğinde başa geçmenin anlamı, sorumluluk yüklemek ve insanların ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet vermek demektir. İslam peygamberi şöyle buyurmuştur: “En hayırlınız insanlara en çok faydalı olanınızdır.”  Yusuf […]

DEVLET ADAMI ADİL OLMALIDIR

a)Allah adaleti emreder: “Zalim bir hükümdar, bir kaplandan daha yırtıcıdır.”  (Konfüçyüs) Milletleri, devletleri, iktidarları ayakta tutan adalettir. Adaletin bulunmadığı toplum çöker, devlet yıkılır, iktidar düşer. Adalet nerede varsa orada huzur, […]