AİLENİN ÖNEMİ

Aile, insanlık tarihi boyunca vardır. Ailenin dinlerdeki önemi ve anlamı bambaşkadır. Günümüzde bazı kutsal olan şeyler anlamını kaybederken ailede bundan nasibini almıştır. Aile yuvasını yıkan unsurlar ön plâna çıkmıştır. Süratli […]

AİLE NEDİR?

Eskiden Aile : “Büyük anne, büyük baba, anne, baba, çocuklar ve torunlardan oluşan topluluktur” denilerek tarif edilirdi. Şimdi “Anne, baba ve çocuklardan meydana gelen birliktir” deniliyor. Zannederim böyle giderse, aileyi […]

NASIL DUA EDELİM?

Dua, mü’minin alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah’tan yardım istemesidir. İnsanlar istediklerini dua ile elde ederler. Sıkıntılardan, üzüntülerden dua ile kurtulurlar. Kaza belalardan dua silahı ile korunurlar. Dua kulun Allah’la arada […]

HADİSLERE GÖRE CEHENNEMLİKLER

Hz.Peygamber şöyle buyurmuştur: “Size cehennem ehlini haber vereyim mi? Onlar, kaba, cimri ve kibirli kimselerdir.” (İbrahim Canan, K.sitte:14/270) “Cennete ne zengin, cimri, ne de kaba merhametsiz girer.” (K.sitte:14/270) “Yaktığınız ateş,cehennem […]

HADİSLERE GÖRE CENNETLİKLER

Hz.Peygamber şöyle buyurur: “Miraçta İbrahim (as) ile karşılaştım: Bana: “Ey Muhammed (as) ümmetine benden selam söyle,ve haber ver ki; Cennetin Toprağı temiz,suyu tatlıdır,arazisi düzdür,boştur. Oraya atılacak tohum da “sübhanellahi, velhamdülillahi […]

KUR’AN’I KERİME GÖRE CEHENNEMLİKLER KİMLERDİR?

“Yakıtı, insan ve taş olan cehennem ateşinden sakının. Çünkü o ateş kafirler için hazırlanmıştır.” (Bakara:24) “Münafıklar Cehennem’in dibindedirler.Sen onlara asla bir yardımcı ve kurtarıcı bulamayacaksın.” (Nisa Suresi,145) “Kim kötülük eder […]

CEHENNEM EHLİ

Cehennem ehli, dünyada iken inanmayan inandığı halde isyan edip günah işleyen ve af edilmeyen kimselerdir. Cenab-ı Allah: “Ayetlerimizi yalanlayanları, hiç bilmeyecekleri yerden yavaş yavaş helake götüreceğiz.” (Araf:182) -“En büyük ateşe […]

PEYGAMBER MİRAÇTA NELER GÖRDÜ?

Peygamber Aleyhiselam Miraçta Gördüklerini Şöyle Anlatır: “Göğe çıkarıldığım gece Cebrail (as)’ı gördüm, Allah korkusundan eski kilim gibi titriyordu.” (Ramuz el Ehadis:353/6) “Efendimiz (sav), “Miraçta ümmetler bana gösterildi, ümmetimin çokluğu beni […]

KUR’AN-I KERİME GÖRE CENNETLİKLER KİMLERDİR

Kur’an, hak edip, cennetle mükafatlandırılacak olanlardan şöyle bahseder: “İşte ahiret yurdu! Biz onu yer yüzünde böbürlenmeyi  ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz. (En güzel) akıbet, takva sahiplerinindir. (Kasas.83) “İman edip iyi […]

Cennet Ehli kimdir?

İnsanın hem cennette hem de cehennemde yeri vardır. Nereyi ister, nereye hazırlanır, neresi için gayret gösterirse, oradaki yerine gider. Hz.Peygamber (as) şöyle buyurur. “Cennetlik olarak ölenler, kim olursa olsun 30 […]