PEYGAMBERSİZ DİN OLMAZ

Peygamber (as) ı kabul etmeyen Ebu Leheb Ebu Cehil gibi helâk olur. Ebu Talib Peygambere “evet” demedi kurtulamadı. Hz. Ömer ise cennetle müjdelendi. Kelime-i tevhid, Kelime-i şahadet, Ezan “Muhammed’ün  Rasulullah”sız […]

SÜNNETİN TERKİ

Sünnet de Kur’an gibi vahiy yolu ile gelmiştir. İslâm’ın 2. Kaynağıdır. Cenab-ı Allah, Peygamberleri itaat edilsin ve ona uyulsun diye gönderilmiştir. Kur’an’da “Allah’a itaat ediniz, Peygambere itaat ediniz” emri birçok […]

SÜNNETİN ÖNEMİ?

Allah Rasülü insanlığa örnek, rehber, uyarıcı, olarak gönderilmiştir. Sünnet itibar edilmezse, din anlaşılmaz ve yaşanamaz. Kur’an’a uyduğumuz gibi sünnete de uymamız gerekir. Çünkü sünnet Kur’an’nın açıklamasıdır. Peygamber (as) :  -“ […]

HADİSLERİN TESBİTİ

Peygamberimizin sözleri, davranışları ve sükut etmeleri, büyük bir titizlikle takip edilmiş ve şahitleri ile tespit edilmiş, bize kadar ulaşmıştır. Peygamberimiz (sav):  “Bana kitap ile beraber o kadar daha vahyedildi.” Demiştir. […]

SÜNNET NEDİR?

Sünnet, sözlükte iyi huy, iyi ahlâk ve yol demektir. Dinde sünnet Hz. Peygamber (as) dan nakledilen , Peygamber  (as) ın sözü, işi ve susmalarıdır. Sünnet Fiili, Kavli ve Takriri diye […]

Hz. MUHAMMED (A.S) NASIL YAŞADI VE NELER YAPTI

Peygamber (as) insanlığa rehber olarak, örnek olarak gönderilmiştir. O, yol göstericidir. O, alemlere rahmet için gönderilmiştir. Yüce bir ahlak üzere gönderilmiştir. Ahlakı tamamlamak için gönderilmiştir. O, rahmet peygamberi, şefkat peygamberi […]

PEYGAMBERİMİZİN BİZE VASİYETİ NEYDİ?

O bize “ sünnetime azı dişinle sımsıkı yapışır gibi yapışınız” diye emretmiştir. (Ebu Davut Sünnet: 5 ) Veda Hutbesinde : “Size İki emanet bırakıyorum, Kur’an ve Sünnetim. Onlara sarılırsanız, yolunuzu […]

PEYGAMBER ŞEFAATİ

Allah Resulü Hz.Ömer’e şöyle demiştir:  -“ Benim ölümümde, vefatımda sizin için hayırlı olur. Hayatta iken vahiy gelir, bensize dininizi öğretirim, helal-haramı açıklarım. Bu sizin için hayırlıdır. Ben ölünce Perşembe günleri […]

SALAVAT GETİRMEK

Peygamber (as) üzerine salevat getirmemizi Cenab-ı Allah emretmiştir. Şöyle buyurur : “Allah ve melekleri peygambere çok salevat getirirler. Ey Müslümanlar! Siz de O’na salevat getirin ve tam bir teslimiyetle selâm […]

PEYGAMBER SEVGİSİ

Allah Rasülü, yeryüzünün en çok sevilen insanıdır. Cenab-ı Allah onu sevmiş ve bize “ sevin, itaat edin, ona selam gönderin salavat getirin“ diye emretmiştir. “Peygamber mü’minlere kendi canlarınıdan daha yakındır […]