İSLÂM DİNİNDE ÇOK EŞLİLİK DURUMU

İslâm Dini kadına baştan beri lâyık olduğu önemi vermiş, kadının bir türlü sahip olamadığı haklarını ona bahşederek haysiyet kazandırmıştır. İslâm Dinine gelinceye kadar bir hiç olan, tarih boyunca insanca yaşamanın […]

DİNLERDE ÇOK EVLİLİK

İslâm’dan önceki dinleri incelediğimiz zaman görürüz ki, hiçbirinde birden fazla evliliği yasaklayan veya sınırlayan bir emir yoktur. Bunun için Hz. İbrahim, Hz. Süleyman, Yakup Peygamber, Davut Peygamber ve Musa Peygamber […]

İSLÂM’DAN ÖNCEKİ TOPLUMLARDA DURUM

Kaynaklar incelendiği zaman ilk çağlardan beri hemen hemen her toplum da çok değişik evlenme şekilleri görülecektir. Bu evlilik şekillerinin başında ise, çeşitli sebeplerle erkeğin “polygamie” denilen birden fazla kadınla evlenmesi […]

DÜNYADA ÇOK EVLİLİK (POLYGAMİE)

Bugüne kadar öğrenmek merakı ile değil, mânevi değerlerimizi zayıflatma, mânevi hayatımızı yıkma faaliyetleriyle orantılı olarak en çok karşılaştığım sorulardan biri de evlilik konusu olmuştur. Ne zaman evlilikten, kadından ve İslâm […]

HZ. PEYGAMBERE UYMAK

Peygamber (as) a uymak Cenab-ı Allah’ın emridir. Her Müslüman Peygambere itaaften ve O’nun sünnetini işlemekten sorumludur. Fıtrata en uygun hayat peygamberin sünneti üzere yaşayan hayattır. Peygambere uymakla ilgili Kur’an da […]

KUR’AN AYRI HADİS AYRI DEĞİLDİR

“Bize Kur’an yeter” diyenleri Kur’an aşığı samimi Müslüman zannedilmesin. Bunlar hadis ve Peygamber düşmanı kimselerdir. Kanun ayrı anayasa ayrı olur mu? Hz. Peygamberi azletme misyonerlerin tuzağıdır. Cenab-ı Allah’ta: -“ Allah’ı […]

PEYGAMBER DEVREDEN ÇIKARILMAK

Peygamber (as)’ı arkaya atmak, sünnetini öldürmek şeytan işi bir iştir. Şeytanın tuzağıdır. Peygamber (as) şöyle ikaz eder: -“ Bir kimse dinde olmayan bir şey ortaya koyarsa o şey merduttur.” (Riyaz […]

PEYGAMBER (as)’ın EMİR KOYMA YETKİSİ VARDIR

Peygamber (as) Cenab-ı Allah’tan aldığı emir ve yasakları tebliğ etmiştir. Bunun yanında gene vahye dayalı olarak Cenab-ı Allah’ın bildirdiği şekilde emir ve yasaklar koyulmuştur. İslam dini sadece Kur’an’dan ibaret değildir. […]