PEYGAMBERİMİZİN HAFSÂ (ra) İLE EVLENMESİ

Hz. Sevde ve Hz. Ayşe ile evli bulunan Peygamberimizin HAfsâ (ra) ile evlenmesinin sebep ve hikmeti de şudur: Hafsâ’nın eşi Hıns, müşriklerle yapılan Bedir savaşında şehit düşünce Hafsâ dul kaldı. […]

PEYGAMBERİMİZİN SEVDE (ra) İLE EVLENMESİ

Peygamberimiz Hz. Ayşe ile nişanlanmış henüz evlenmemişti. Bu sırada Müslüman olan Sevde’nin eşi, kâfirlerin zulüm ve baskıları sonunda Habeşistan’a göç etmiş, orada yakalandığı hastalık sonucu Allah’ın rahmetine kavuşmuştu. Sevde’nin kocası […]

PEYGAMBERİMİZİN HZ. AYŞE (ra) İLE EVLENMESİ

Yirmi beş yıllık mutlu bir evlilik hayatının Hz. Hatice’nin vefatı üzerine sona ermesiyle Hz. Peygamber çok müteessir olmuştu. Peygamberlerin üzüntüsü, o’nu canlarından çok seven bütün Müslümanları da üzüyordu. Peygamberi bu […]

PEYGAMBERİMİZİN H.Z HATİCE (ra) İLE EVLENMESİ

Hz Hatice, daha önce evlendiği iki kocasını da kaybetmişti. Dul hâli ile kendisine kalan mallarla ticaretle meşgul oluyordu. Kendisi bizzat uzak yerlere gidip gelemediği için, peygamber olmadan doğruluğu ve dürüstlüğü […]

PEYGAMBERİMİZ NEDEN ÇOK EŞLE EVLENDİ

Bilindiği gibi İslâm Peygamberi bazı nedenlerle birden fazla evlenmiştir. Bu konu, İslâm düşmanları tarafından üzerinde kasıtlı olarak durulan zaman zaman istismar edilen konuların başında gelmektedir.  “İslâm Peygamberinin birden fazla kadınla […]

BİRDEN FAZLA KADINLA EVLENME MÜSADESİ NİÇİN VERİLMİŞTİR?

Mecelle’nin 21. Maddesinde :” Zaruriyetler memnu olan şeyleri mübah kılar” denilmiştir. Yüce dinimiz bazı aksaklıkları giderebilmek, insanı ve toplumu felakete götürecek halleri ortadan kaldırmak için insanın mutsuzluğuna neden olabilecek durumlarda […]

İSLAMDA ESAS OLAN TEK KADINLA EVLİLİKTİR

Birden fazla kadınla evlenmek, şarta bağlı bir cevazdır. Şartlardan herhangi biri yerine getirilmeyince bir kadınla evlenmek emrolunmuştur. İslâm tarihinde bugüne kadarki uygulamaya baktığımız zaman bir kadınla evlilik esas alınmış, birden […]

HANGİ ŞARTLAR ALTINDA ÇOK EVLİLİĞE MÜSADE VARDIR?

İslâm Dini, bazı hallerde eşler arasında uygulanacak tam bir âdalet şartı ile bir erkeğin dörde kadar evlenmesini müsaade etmiştir. İslâm Dininin bu müsaadesi karşısında bazıları bilmedikleri için hataya düşerken, bazıları […]

ÇOK EŞLİLİK EMİR DEĞİL MÜSADEDİR

Tekrar ifade edecek olursak çok evlilik, İslâm Dininin icadı olmadığı gibi Müslümanlar için konulan farz ,vacip, sünnet gibi mecburi bir emir niteliğinde  de değildir. Bunun içindir ki, birden fazla evlenme […]

ÇOK EVLİLİĞİN SINIRLANDIRILMASI

Kadınlara karşı hiçbir sorumluluk duygusu taşınmadığı, kadının zevk aracı ve ticarî bir mal olarak telakki edildiği, sınırsız ve sorumsuz evliliklerin geçerli olduğu bir zamanda, İslâm Dini kadını itilip kakılmaktan, zevk […]