SÜNNET OLMAK NEDİR?

Dinde sünnet olmak vacip derecesinde sünneti müekkededir. Cenab-ı Allah, İbrahim peygamber’e:  ‘Sen ve kavmindeki erkekler sünnet olun.’diye emrediyor. İbrahim (as) 80 yaşında hemen keserle sünnet oluyor. Çok acı çekiyor. Allah […]

SÜNNET TÖRENLERİ

Yaz mevsimi oluyor günah mevsimi. Düğün, sünnet merasimi oluyor günah mevsimi. Peygamber (as)’ın sünnetini yerine getirirken, sünnete uygun olarak yerine getirilmiyor. Evlilik olsun, sünnet olsun dinin emridir. Dinin emri yerine […]

PEYGAMBERİMİZİN ESMA İLE EVLENMESİ

Esmâ Peygamberimize eş olmamış bir kadındır. Mü’minlerin anası olabilmek için ısrarla Peygamberle nikâhlanmak istemiştir. Çok yaşlı bir kadındı. Peygamberle nikâhlanma şerefine nâil olur olmaz sevincinden vefat etmiştir. Görülüyor ki, Peygamberin […]

PEYGAMBERİMİZİN MARİYE İLE EVLENMESİ

Aslında buna evlilik demek yanlış olur. Çünkü Peygamberimiz, yabancı ülkelere mektuplar, elçiler göndererek o ülkenin başkanını ve halkını İslâm’a davet ediyordu. Hatta elçiler vasıtasıyla hediyeler de gönderiyordu. Bu arada Mısır […]

PEYGAMBERİMİZİN REYHANE İLE EVLENMESİ

Reyhane Beni Kureyza kabilesinden kabilenin ileri gelen bir ailenin kızı idi. Kendisi, Beni Kureyza muharebesinde alınan esirler arasında bulunuyordu. Peygamberimiz, Beni Kureyza Kabilesi ile akrabalık kurmak ve iyi komşuluk ilişkileri […]

PEYGAMBERİMİZİN MEYMÛNE İLE EVLENMESİ

Meymûne, Peygamberinizin Amcası Abbas’ın eşinin kardeşi idi. Ardarda iki kocasını da kaybetmiş dul kalmıştı. Bir gün ablasına Peygamber ile evlenmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Meymûne’nin ablası Abbas’a Meymûne ‘nin arzusunu […]

PEYGAMBERİMİZİN SAFİYE (ra) İLE EVLENMESİ

Safiye, Hayber’in fethi sırasında esir alınan bir Yahudi kadını idi. Kocası fetih esnasında ölmüştü. Safiye. Gaziler arasında münakaşalara sebep olmuştu. Müslümanlar arasında da daha büyük kırgınlıklara neden olmaması ve gün […]

PEYGAMBERİMİZİN ÜMMÜ HABİBE (ra) İLE EVLENMESİ

Ümmü Habibe Ebu Süfyan’ın kızıdır. Kocası ile beraber Müslüman olmuş ve onunla Habeşistan’a göç etmişti. Orada eşi Abdullah Müslümanlıktan dönünce Ümmü Habibe, kocasından ayrılmak ve geri dönmek zorunda kalmıştı. Babası […]

PEYGAMBERİMİZİN CÜVEYRİYE (ra) İLE EVLENMESİ

Cüveyriye, henüz Müslüman olmamış Mustalik kabilesinden El- Haris’ in kızı idi. Yahudilerle anlaşarak Müslümanlara karşı çıkan Mustalik kabilesi, Peygamberimizin bizzat başında bulunduğu bir birlik tarafından hezimete uğratılmıştı. Müslümanların kazanmış olduğu […]

PEYGAMBERİMİZİN ZEYNEB BİNTİ CAHŞ İLE EVLENEMESİ

Zeyneb, Beni Kelb Kabilesinden Hârise’nin oğlu Zeyd ile evlenmişti Zeyd, Hz. Hatice’nin kölesi idi. Hz. Hatice peygamberle evlendikten sonra Peygamberimiz Zeyd’i evlât edindi. Hatta bu mutlu olaydan önce, Peygamberimize son […]