KUR’AN BİLMEYEN KUR’AN’I ÖĞRENMELİDİR

Kur’an öğrenmek ve Kur’an öğretmek en sevaplı işlerdendir. Kur’an’ın ilk emri “oku!”dur.  Bu konuda peygamber (a.s.):  “En hayırlınız Kur’anı öğrenen ve öğreteninizdir.” (Riyazü’s Salihin: 339)  “Kalbinde Kur’an’dan bir şey olmayan […]

KUR’AN HAYAT KAYNAĞIDIR

Kur’an cahiliye toplumuna hayat vermiş. O toplumdan Aşare-i Mübeşşere (cennetle müjdelenenleri) çıkarmıştır. Kendisine gönül verenleri Asr-ı Saadet yaşatmıştır.  Kur’an insanların yaşayışını ve tarihin akışını değiştirmiştir. Kur’an, uyarıcı ve diriltici, ıslah […]

KUR’AN’DA İNSAN

İlk insana melekler, şeytan, cin secde ile emr edilmiştir. Çünkü yaratılışta Ademoğlu yeryüzünün halifesi olarak yaratılmıştır.  Bazı insanlar meleklerden Allah yanında üstündür. Başta meleklerin karşı çıkmasına rağmen Cenab-ı Allah insanı […]

KURAN NİÇİN İNDİRİLMİŞTİR?

Kur’an, dünya ve ahiret mutluluğu için indirilmiştir. Kur’an hem dünya hem ahirette mü’minler için şifadır.  Niçin indirildiği, Kur’an’da şöyle ifade ediliyor:  “Sana bu mübarek kitabı, ayetlerini iyice düşünsünler ve akıl […]

KUR’AN’DAKİ FAZİLETİ SURELER

Kur’an’ın her ayeti her suresi faziletlidir. Kur’an’ı okuyan için her harfine sevap yazılır.  Bazı sureler okununca daha sevaplıdır.  Meselâ; Kur’an’ın özeti sayılan ayet, Bakara Suresi’nin 117. Ayetidir.  “O(Allah) göklerin ve […]

KUR’AN’IN FAZİLETİ

Kur’an kutsal kitaptır. Her şeyden önce Allah kelâmıdır. Her türlü sapıklığı önler ve doğru yola götürür.  Geçmişin, geleceğin bilgisi Kur’an’dadır. Onda her şeyin ilmi mevcuttur.  Kur’an, eşsiz bir kitaptır. Kur’an […]

KUR’AN NASIL BİR KİTAPTIR

Kur’an-ı Kerim, müslümanların kutsal kitabıdır. Son kitaptır. Dili Arapçadır. Bugüne kadar hiçbir değişikliğe uğramamış, bundan sonra da hiçbir değişikliğe uğramayacak ilahi kitaptır.  Dünyadaki Kuranlar arasında en ufak bir fark yoktur.  […]

KUR’AN’DA CENAB’I ALLAH

Bismillahirrahmanirrahim (Allah’ın adıyla başlayalım): Her şeyin başı besmele. Besmele, bereket getirir. (Peygamberimiz) ”Beslemesiz başlayan her iş bereketsiz ve eksiktir buyurur.” Besmele ihmal edilmemelidir unutulduğu zaman ”bismillahi evvelihi ve ahirini” denir […]

İNSANA BAZEN AĞLAMAK CEZADIR, BAZEN DE AĞLAYAMAMAK CEZADIR

Malik Bin Dinâr, ağlamama ve ağlayamamayı bedbahtlık olarak görür ve der ki:  ‘Dünyaya düşkünlük bedbahtlıktır. Hayasızlık bedbahtlıktır. Kalbin katı olması bedbahtlıktır. Gözün yaşarmaması bedbahtlıktır.’   İnsanlar yapmamaları gerekirken yaptıklarının cezasını […]

AĞLAYABİLMEK

Herkes ağlayamaz. Ağlamak Cenabı Allah‟ın bir lütfudur.   Bu konuda Allah rasülü şöyle der: ‘Gözyaşı Allah‟ın rahmetidir. Allah onu sevdiği gönüllere lütfeder. Ağlayınız. Ağlayamazsanız ağlar gibi olunuz.’ Hz. Ebu Bekir […]