İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak

Kur-an’ da şöyle emrediyor: -“Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip, kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.’ ( Al-i İmran:104) -“Muhammed ümmetinden olanlar, Allah’ a ve ahiret gününe […]

İyi insan kötü insana Kur’an’dan örnekler

-“İnsanların öyleleri vardır ki; Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, derler. Böyle kimselerin ahiretten hiç nasibi yoktur.’’ ( Bakara:200) -“İnsanların öyleleri vardır ki; dünya için söyledikleri, senin hoşuna gider. Hatta inandırabilmek […]

İnsanın Yaratılışı

Alemlerin Rabbinden Cenab-ı Allah, her şeyi yarattıktan sonra meleklere: -“Yeryüzünün halifesi, insanı yaratacağım.’’ Dedi. (Bakara:30) Melekler: -“Bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın?’’ dediler. Buna rağmen Allah, insanoğlunu yarattı. İnsana […]

KUR’AN’DA İNSAN VE İYİLİK

Cenab-ı Allah insanı en güzel biçimde yaratmıştır. İnsanı yeryüzünün halifesi kılmıştır. Dünyada var olan her şeyi de insan yararına ve insanın hizmetine sunmuştur. Kur-an’ da bunu şöyle ifade etmiştir: -“ […]

KUR-AN’DA KAFİRLERLE İLGİLİ AYETLER

Kafir, inanılması gereken iman esaslarına inanmayan, İslam’ ı red eden, nimete nankörlük eden kimsedir. Kur-an’ da: -“Küfür ve isyanları sebebiyle Allah onlara lanet etmiştir.’’ (Bakara:88) -“İnkar etmiş ve kafir olarak […]

KUR-AN’DA MÜNAFIKLARLA İLGİLİ AYETLER

Münafık, kalbiyle inanmadığı halde inkarını saklayan, dili ile inandığını söyleyip, inanmış görünen kimsedir. Kur-an’ da: -“İnsanların bazıları vardır ki, inanmadıkları halde Allah’ a ve ahiret gününe inandık.’’ Derler.’’ (Bakara:8) -“Onlar […]

KUR’AN’A GÖRE İMAN YÖNÜNDEN İNSAN

İslam, Cenab-ı Allah’ a teslim olmak, O’na boyun eğerek itaat etmek demektir. Cenab-ı Allah’ a teslim olan kimseye de Müslüman denir. Bu teslimiyet, sadece Allah’ a olmalıdır. Müslüman, imanın 6 […]

KUR’AN’IN BİZE ON EMRİ

Bu on emir miraç hediyesidir. Cenab-ı Allah bize diyor ki:   Allah ile birlikte bir ilah daha edinme!  Rabbim yalnız kendisine kulluğu, ana babaya iyi davranmayı emreder! Akrabaya yoksula yolcuya hakkını […]

KUR’AN’A SAYGI VE GÖREVLERİMİZ

Osman Gazi, odada Kur’an olduğu için ayağını uzatıp yatmamış, Kur’an’a saygısından o gece uyumadığı için Allah ona ve onun nesline uzun ömürlü imparatorluk nasip etti.  Daha sonra Kur’anları depolarda çürütenleri, […]

KUR’AN OKUMANIN FAZİLETİ

Peygamberimiz ve sahabe ne öğrendiyse Kur’an’dan öğrendiler. Kur’an ahlakıyla ahlaklandılar. Kur’an’ın emirlerine uyarak huzur buldular.  Allah Rasûlü: “Kur’an’a uyan sapıtmaz” buyurdu. (Müslim Hac: 147)  Kur’an Kurtulmak isteyen için rehberdir, hidayettir.  […]