Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Nasıl İstismar Ediliyor

            Ortaya  çıkışı  çok  eski. Dedeler zamanında  ortaya çıkmış ;torunların elinde elden ele  dolaşması  istenen vasiyetler var. Bunlardan biri Şeyh Ahmet’in vasiyetnamesi.             Allah  Rasûlünün kabri başında bekleyen bu zat,  […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’i Görebilir miyiz?

            Çoklarınız  küçükken   peygamberleri,  peygamberimizi  rüyalarınızda   gördüğünüzü  hatırlarsınız. Halâ  bazılarımız  güzel  rüyalar  görmektedir.             Büyüklerimizin   gördüğü   nice nice  rüyaları da  anlatmaya dinlemeye  devam ediyoruz. Meselâ  Atıf  Hoca,  altı   sayfalık   savunma  […]

Allah Görülebilir mi?

            Cenab-ı Allah,  şekilden,  mekandan münezzeh   olduğu için  hiçbir kimsede,hiçbir yerde tecelli etmez.             A’raf  Sûresi’nin  143. ayetinde, Musa (as)’ın  Rabbini  görmek  istediği , kendisine Allah’ın: “ Sen beni   göremezsin […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in Çocuk Sevgisi

            Peygamberimiz çocukları  çok  sevmiş, onların yetiştirilmesi ,eğitilmesi üzerinde çok durmuştur.             Çocukların   yetiştirilmesini  sadaka-i   cariye  olarak kabul etmiştir.               Kimsesiz    çocuğa,“  Benim  baban, Aişe’nin anan ,  Hasan’la    Hüseyin’in    […]

Bazıları “Peygamberimiz Kadınları Sevmezdi” Diyor

Bu  asla doğru  değildir. Peygamberi  yıpratmak  için   bir   oyundur. Dünyadaki    Müslümanlar   arasında ben öyle zannediyorum ki,Allah Rasûlünü kadınlar daha çok seviyor.Bu neden ?             Allah Rasûlü, kız çocuklarının diri diri […]

Sakal-ı Şerifi Öpmek Şirk midir?

Sakal-ı şerifi  öpmek, ilgi, sevgi ve  bağlılığın ifadesidir.   Sakal-ı  şerif, Allah  Rasûlüne  ait   bir  parça  olduğu  için saygı duyuyoruz.             Hz.   Peygamberin ,   Topkapı   Sarayı’ndaki  emanetlerine saygı duymak, kendimizden  […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Hakkındaki Bazı İddialar

a) Bazılarının   iddia  ettiği  gibi   peygamber  (as)’a  uymak,  itaat  etmek  Allah’ın  emridir, şirk  değildir. “O da bir  insandı,  vazifesini yapmıştır.” deniliyor. Kur’an, ona uymayı emrediyor. “Allah’a   peygambere   itaat  edin  işlerinizi   […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’e İtaat

            Peygambere   iman  kadar, peygambere uy-mak,itaat etmek de şart.Ona itaati Allah emrediyor.  Kur’an’da :   1- “Kim  Rasüle  itaat  ederse , Allah’a  itaat   etmiş olur.” (Nisa :80) 2-“Doğru yol belli […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in Evliliği

            İslâm Peygamberi,şehvet düşkünü bir  insan değildir.Öğle olsaydı, yirmi beş  yaşına kadar bekar kalmaz  ; elli  yaşına  kadar  da kendisinden on beş yaş büyük olan,dul Hz. Hatice ile evlenmez, onunla  […]