SÜNNET YERİNE FARZ KILMAK, SÜNNET NAMAZLARI TERK ETMEK

            Deniliyor ki,               1-Kaza borcu olan sünnet kılmaz, kaza kılar.             2-Sünnetle beraber kaza namazına niyetle-nin.             3-Kuşluk vakti abdest alan, Kuşluk namazına, şükür namazına bir de kaza […]

İslam’ı Yaşamak İçin Kur’an Yeterli mi?

Şunu iyi bilmek gerekir ki, sünneti devre dışı bırakıp ,yalnız Kur’an ile amel etmek mümkün değildir. Çünkü dinin her hükmü Kur’an’dan öğrenilemez. Bazı emir ve yasakların ayrıntıları da Kur’an’da geçmez. […]

SÜNNET AYRI, KUR’AN AYRI MI ?

            Hz.Peygamber (SAV) :” Bana itaat eden muhakkak cennete girer.Bana isyan eden ise muhakkak baş kaldırmış,serkeşlik etmiş olur.” buyurmuştur. (Buhari İ’tisam :2)   “Ümmetimin fesadı zamanında benim sünnetimi ayakta tutan […]

Sünnetin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi

            Allah Rasûlü son klavuzdur. Onun klavuzluğunu bir kenara bırakırsak din anlaşılmaz.               Allah’ın kitabında her şey apaçık bildirilme-miştir.Bilmemiz gerekeni bize, peygamberin sünneti açıklar. Sünnet olmadan din ve dünyamızı […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in Görevleri

            Peygamber, Allah’tan aldığı emir ve yasakları insanlara bildiren, insanlara doğru yolu gösteren kimsedir.Peygamber aldığı vahyi bildirmekle kalmaz, yaşar ve açıklar. Meselâ ; Cenab-ı Allah “Namaz kıl” emrini vermiştir.Ne zaman […]

İSLÂM’IN İKİNCİ KAYNAĞI SÜNNET

İslâm’ın dört kaynağı vardır. Yani İslâm Dininin dünya ve ahiretle ilgili hükümleri dört kaynaktan elde edilir.Bunlar şunlardır :   Kitap yani Kur’an-ı Kerim :Kur’an birinci  Kaynaktır.Her şey Kur’an’da beyan edilmiş […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Nasıl Bir Hayat Yaşadı?

            Peygamberler, insanlığın kurtarıcılarıdır. Her Peygamber insanlığın önünü açmış, karanlıklara ışık olmuştur.             En son Cenab-ı Allah bizim Peygamberimizi âlemlere  rahmet ve insanlığa önder olarak göndermiştir.               Cehaletin zifiri […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in Mirası

            Peygamberler, kendi el emekleri ve alın terleri ile geçinirler.Ölürken de mal olarak miras bırakmazlar.               Peygamberimiz ölmeden hurmalıklarını Müslümanlara vakfetmişlerdir.Geride bazı özel eşyaları kalmıştır.               Enes (ra) […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in Son Anları

            Allah Rasûlü, Peygamberlik görevini çileli bir hayat içinde tamamlamıştı, veda etmesi gerekiyordu.             Veda Hutbesinde :”Ey İnsanlar ! Beni dinleyin, belki bu yıldan sonra burada sizinle bir daha buluşamam.”dedi. […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in Şefaati Haktır

Allah’ın izniyle, Allah’ın izin verdiği kadar Peygamberimiz ümmetine şefaat edecektir. Kur’an soruyor :   “…Allah’ın izni olmadan O’nun katında kim şefaat edebilir ?” (Bakara :255) –“…Allah’ın rızasına ulaşmış olanlardan başkasına […]