MEDYEN HALKININ SONU

Medyen halkı, Medyen bölgesinde yaşadığı için Medyen halkı adını almıştır.  Medyen’e bitişik Eyke halkı iki komşu topluluktur. Eyke zengin bir ticaret merkezidir.   Şuayp (as) bu iki halkı uyarıyor ve önce […]

LUT KAVMİNİN HELAK OLUŞU

 Lut(as), Irak ve Suriye bölgesinde yaşadı. Buraya “Sedum” deniyordu. Sedum halkı isyan ve inkara yöneldi. Normal ilişkiyi bırakıp iğrenç ilişkilere yöneldiler. Aile hayatı kalmamıştı. Bunlara uyarı olarak İbrahim peygamberin yeğeni […]

SEMUD KAVMİNİN HELAK OLUŞ SEBEBİ

Semud kavmi, Arabistan bölgesinde Hıcır şehrinde yaşamıştır.             Başta Allah’ın bol nimetlerine kavuşmuş, yüksek yüksek tepelerde kayaları oyarak taştan evler yapmışlardır.  İnkârları ve azgınlıkları yüzünden Nuh’un kavmi gibi, Ad kavmi […]

İBRAHİM PEYGAMBER ve NEMRUT

Semud kavminin inanan ve bu yüzden kurtulanlarından Babil milleti türedi. Bunların arasından da inanmayan, geçmişten ders almayan Allah’sız, ahlaksız olanlar ortaya çıktı. Hz. İbrahim bunları uyarması için peygamber olarak gönderildi. […]

AD KAVMİ NEDEN HELAK OLDU?

Ad milleti Kur’ an da adı geçen bir Arap kavmidir. Bunlar yemen tarafında yaşadılar. Bu kavmin çoğu İrem şehrinde yaşıyordu. İrem zengin bir şehirdi.  Kur’an’da: “Rabbinin Ad milletine yaptığını görmedin […]

NUH KAVMİ NEDEN HELAK OLDU?

Adem (as) ın oğulları çoğaldı, dört bir yana dağıl- dı. İnsanlar puta tapmaya başladı ve ahlaki yönden sapıtınca onlara Nuh(as) peygamber olarak gönderildi. Yer Dicle ve Fırat arası Mezopotamya bölgesiydi, […]

İLK İSYAN, İLK KAN, İLK CEZA

İlk günah, ilk insan ve ilk peygamber Adem (as) ile o’nun çocukları ile başlar.  Adem (as) ve Havva anamız ilk hatayı cennettle şeytanın kandırmasıyla işlediler. Sonra Kabil, kardeşi Habil’i öldürerek […]

FELAKETLERDEN DERS ALINMALIDIR

Bazen yaptığımız hataları bize göstererek bizim düzelmemiz için bize Rabbimiz düzelme fırsatı verir. Geçmişin olaylarını da ders alsınlar diye bize anlatır. Böylece düzelerek Cenab-ı Allah’a yönelme fırsatı doğar.   Zaman […]

MÜSİBETLER İLAHİ UYARIDIR

Her şeyi yaratan Cenab-ı Allah’tır. Allah’ın izni olmadan hiçbir şey olmaz. Kur’an’da  ‘’Allah’ın izni olmadan ağaçtan bir yaprak bile düşmez.’’ Buyrulur. Cenab-ı Allah’ın yaratması devamlıdır. Bir şey için ‘’ Ol’’ […]

AZAP TOPTANDIR

Belayı hak eden, onu beklemelidir. Kim ne yaparsa, onun karşılığını mutlaka görecektir. Bazen suçlunun yanında suçsuz, yaşın yanında kuruda zarar görür. İnsanlar suçlu görüp ona mani olmazlarsa,  o kötülüğün kahrına […]