İmanın geçerli ve sürekli olabilmesi için şartlar nelerdir?

İmanın geçerli olabilmesi için: -İnanılması gereken şeylerin hiçbirinin inkâr edilmemesi, -İman ümitsizlik halinde, ölüm anında olmaması, -İmanın vesveseden, şüpheden ve şirkten uzak olması, -İmanın taklidi iman olmaması, -Küfre götüren söz […]

İman yönünden insanlar kaça ayrılır?

İman yönünden insanlar; müslüman, münafık, kâfir, mürted, fasık, asi diye altı gruba ayrılırlar Benzer Yazılar: İman yönünden insanlar             Peygamberimizin verdiği cevaplardan anlıyoruz ki, iman, inkarın ötesinde kalp… KUR’AN’A GÖRE […]

İman nedir?

İman, tasdik etmek, doğrulamak ve inanmak demektir. İman, iman esaslarına noksansız inanmak demektir. İman, Cenab-ı Allah’tan peygamber (as)’a ondan da bize vahiy yolu ile gelen her şeyi şüphe ve tereddüt […]

İnsan niçin yaratılmıştır?

İnsan diğer yaratıklar gibi boş ve manasız yaratılmamıştır. Yeryüzünde hiçbir şey anlamsız değildir. İnsan, yeryüzünün halifesi ve sorumlu bir varlık olarak yaratılmıştır. Allah insanı kulluk etsin diye yaratmıştır. (Zariyat:56) Allah […]

İnsanın aslı nedir?

İlk insan Adem (as)’dır. İnsanlar ondan türemiştir. Kur-an’da: ‘’Sizi Adem ile Havva’dan yaratan Allah’tır.’’ (A’raf:189) Adem (as) da topraktan yaratılmıştır. Allah:’’İnsanı güzel biçimde yarattık’’ (Tin:4) diyor. En güzel biçimde yaratılan […]

İnsan nasıl var olmuştur?

Her şey gibi insanda Allah’ın yaratması ile olmuştur. Kur-an’da: ’’Her şeyi yoktan yaratıp nizam veren ve mukadderatını tayin eden Allah’tır’’ (Furkan:2) Bir ayette de: ‘’Her şeyi çiftçift yarattık…’’ (Zariyat:49) buyrulur. […]

KAFA KARIŞIKLIĞINDA TAVRIMIZ NE OLMALIDIR?

Bu gün İslam’a, Müslüman’lara zarar vermek için ortalıkta dolaşan, sapık çıkışlar yapan kendilerini kurtarıcı ilan edip her konuda fikir beyan eden, Kur’an ve sünnetteki açık hükümleri inkâr eden, Allah’ın dinini […]

FETVA VERMEK

Herkes dinde aynı derecede yeterli bilgiye sahip değildir. Eksiklikler ve yanlışlıklar, dinde uzman olanlar tarafından giderilir. Kendisine başvurulanın uzman ve yetkili olması gerekir. Önüne gelen fetva veremez. Fetva vermenin vebali […]

SORU SORMAK AYIP MI?

Soru sormak, bilgi edinmeyi ve öğrenmeyi sağlar. Soru sormak meraktan veya öğrenme isteğinden kaynaklanır. Soru sormasa insan birçok şeyi öğrenemez.  Cenab-ı Allah: ‘’ Bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun’’ (Enbiya:7) buyurarak öğrenme […]

FIKIH VE AKAİD İLMİNİ BİLMENİN ÖNEMİ

Dinin emir ve yasaklarını yerine getirebilmek için fıkıh ilminin bilinmesi gerekir. İman edebilmek ve imanı koruyup Müslüman olarak ölebilmek için de akaid ilminin bilinmesi gerekir. * * * Peki bunlar […]