Tanrı Kelimesi Allah kelimesinin yerini tutar mı?

Tanrı kelimesi, ilah, mabud manalarına gelir. Allah’la eş anlamlı değildir. Onun için Allah kelimesinin yerini tutmaz.  Tanrı çokluk ifade eder. Kelime-i tevhitte: ‘’Allah’tan başka tanrı yoktur’’ deriz.  Süleyman Çelebi:’’ Birdir […]

Kur’an’da geçen Tağut ne demektir?

Tağut, sapık, zorba, put, şeytan ve şeytani güç manalarına gelir. Kur’an’da Allah kullarını şöyle uyarır:  -‘’Allah’a kulluk edin, Tağut an sakının.’’ (Nahl:36) -‘’Kim tağutu reddedip Allah’a inanırsa kopmayan sağlam bir […]

Bir esnafın müşterisine dindar görünmesi doğru mu?

Esnafın veya bir başkasının karşısındakine camiye gidişi gelişi ile takkesi, tesbihi ile astığı levha ile veya bazı dini kelime ve terimleri kullanarak veya hacılığını malzeme yaparak dindarlık mesajı vermesi doğru […]

Riya yani gösteriş şirk midir?

Riyada gösteriş, övünme, imrendirme, yalan ve ortak koşma vardır. Biri hem Allah için hem de insanlar yanında gösteriş için iş yapmak isteyince ‘’rabbine ibadet ederken doğru dürüst iş işleyin’’ ayeti […]

Şirk’in cezası nedir?

Şirke düşen imanını, güzel amellerinin sevabını kaybeder. Nikâh ondan düşer. Cenaze namazı kılınıp onun için dua edilmez. Müslüman birine mirasçı olamaz. O kişinin kestiği hayvan leş hükmündedir, eti yenmez.  Kur’an’da:’’ […]

Ölülerle ilgili hangi davranışlar şirke götürür?

Bazı kimseler ölülerin kemiklerini sızlatacak davranışlarda bulunuyor. Kabirleri, türbeleri tapınılan yerler haline getiriyorlar. Bir bakıma bazılarını ölüler yönetiyor. Kabirler, türbeler, namaz yeri, dua istek yeri, adak yeri ve şifa bekleme […]

Her hangi bir insana bağlılık şirk olur mu?

İnsanlara bağlılık ve itaate, sevgide sınırı iyi ayarlamak gerekir. Kişiye kayıtsız şartsız teslimiyet olmaz. İnsandan yardım istenmez ve ona sığınılmaz. İmanlı gitmek azaptan kurtulmak için beklenti ve istekte bulunulmaz. Kişiler […]

Haceru’l – Esved’i öpmek şirk midir?

Haceru’l – Esved siyah bir taştır. Cennetten geldiğine inanılır. Kâbe’nin duvarında durmaktadır.  Peygamber (as) Haceru’l – Esved’i öpmüştür. Biz de peygamberimiz öptü diye öperiz. Yoksa ondan bir şey beklediğimizden dolayı […]

Peygambere salavat getirmek şirk midir?

Peygamber (as)’ı sevmek, sakalı şerifi saygıdan dolayı öpmek tapınma değildir.  Peygamber (as)’a selavat getirmek cenab-ı Allah’ın emridir. (Ahzab suresi:56) Allah ‘’peygambere selavat getirin’’ diye emrediyor. Allah peygamberimize şefaat etme hakkı […]

Peygamberi sevmek şirk midir?

Cenab-ı Allah peygamber (as)’ı sevmiş ‘’Habib’im’’ demiş ve bizimde onu sevmemizi istemiştir. Allah da sevilir, peygamberde sevilir, ana da sevilir baba da. Hepsinin sevgisi ayrı ayrıdır. Kalp hepsini alır. Müslümanları […]