Melek mi üstündür insan mı üstündür?

Din alim’lerine göre insan üstündür. İnsan, yeryüzünün halifesi olarak yaratılmıştır. (Bakara:30) Meleklerin Adem’e secde etmeleri emredilmiş, melekler Adem(as)’a secde etmişlerdir. Meleklerin amellerine sevap yoktur. İnsanın amellerine sevap vardır.  Peygamber (as) […]

Melekler insanlara nasıl yardım eder?

Kur’an’da meleklerden cündullah (Allah’ın askerleri) olarak bahsedilmiştir. Allah yolunda olanlara ve inananlara yardım ederler.  Bedir savaşında Allah melekler gönderdiğini, Huneyn’de meleklerin yardım ettiğini haber veriyor. (Al-i İmran:123-124+tevbe:205) Bir ayette de:’’Melekler […]

Meleklerin ne gibi görevleri vardır?

Melekler, Allah’a ibadet ve itaat etmekle görevlidirler. Allah’ı zikrederler, Allah’tan korkarlar ve kendilerine ne emredildiyse onu yaparlar.  -İnsanların yaptığı işleri tespit eden melekler vardır. -Dua eden, duaya amin diyen melekler […]

Melekler nasıl varlıklardır?

Melekler, insandan önce yaratılmışlardır. Melekler, nurdan yaratılmışlardır.  Melekler nurani varlıklar olduğundan görülmezler.  Melekler günah işlemezler, cinsiyetleri yoktur, yiyip içmezler, uyumazlar, Allah’a ibadet ve itaat ederler. (Enbiya:19-20) Adem’e secde edin emrine […]

Meleklere iman Müslüman olmak için zorunlu mudur?

Meleklerin varlığı Kur’an’da ve sünnette haber verilmiştir. Ayrıca inanılması emredilmiştir. İnanmayanların ise sapıklık ve küfür içinde oldukları bildirilmiştir. (Bakara:98+Nisa:136)  Meleklere iman, imanın altı esasından ikincisidir. Allah’a imandan sonra meleklere inanılacaktır. […]

Allah’a yaklaşmak için vesile kılmak doğru mudur?

Cenab-ı Allah’a yaklaşmak için herhangi bir aracıya, vasıtaya, ihtiyaç yoktur. Araplar Allah’a yaklaşmak için aracı kabul ettikleri için Müşrik olmuşlardır. Bu durum Kur’an’da şöyle ifade edilir: -‘’Allah’ı bırakıp da ilah […]

Allah’a imanda yanlışlıklar nelerdir?

-Allah’tan başka tanrı aracı edinmek, -Allah’ı şekil olarak düşünmek, -Allah’a bir yer düşünmek, -Allah’ı gördüğünü onunla konuştuğunu iddia etmek, -Kahpe felek, zalim felek demek, -Koca Allah, Allah baba, Allah dede […]

Allah’tan başkasına yapılmayan şeyler nelerdir?

-Allah’tan başkasına kulluk yapılmaz, ibadet edilmez.  -Allah’tan başkasına secde edilmez. İki büklüm önünde eğilinmez. -Allah’tan başkasından yardım istenmez. Başkasına dua edilip ondan bir şey istenmez.  -Allah’tan başkasına kurban kesilmez. -Allah’tan […]

Tanrı Kelimesi Allah kelimesinin yerini tutar mı?

Tanrı kelimesi, ilah, mabud manalarına gelir. Allah’la eş anlamlı değildir. Onun için Allah kelimesinin yerini tutmaz.  Tanrı çokluk ifade eder. Kelime-i tevhitte: ‘’Allah’tan başka tanrı yoktur’’ deriz.  Süleyman Çelebi:’’ Birdir […]