Allah’la beraber peygambere uymak şirk midir?

Peygamber de bir insandır. Allah’la beraber ona uymak şirktir diyenler, iyi niyetli insanlar değillerdir.  Peygamber(as)’a uymayı Allah emrediyor.  -‘’Allah’a peygambere itaat edin. İşlerinizi boşa çıkarmayın’’. (Muhammed:33) -‘’Peygamber size ne getirirse […]

Peygamberin emir koyma yetkisi var mı?

Dinde 4 kaynak vardır. Sünnet bunların ikincisidir. Bilgi bu dört kaynaktan elde edilir.  Kur’an’da bütün dini bilgiler yer almaz. Dini peygamberin açıklama yetkisi vardır. Allah peygamberi açıklamak, öğretmek, bildirmek, emretmek […]

Hz. Aişe kaç yaşında evlendi?

Hz. Aişe nişanlanmadan önce putperest bir ailenin oğlu ile söz kesilmiştir. Demek ki evlenecek yaşta idi. Mevlana İibli Asr-ı Saadet adlı eserinde (cilt:2/997) peygamber (as)’la evlendiğinde 18 yaşında olduğunu kaydeder. […]

Neden kadın peygamber gelmemiştir?

Peygamberliğin bazı özellikleri ve şartları vardır. Erkek olmakta bunlardan biridir. (Yusuf:109+nahl:43+enbiya:7) Peygamberliğin sorumluluğu ağırdır. Erkeğe göre nazik yaratılan kadının ağır yükü taşıması zordur. Sıkıntılara karşı koyamaz. Peygambere yapılan iftira ve […]

İslam peygamberi kadınları 2.sınıf mı görmüştür?

İslam’ın temelinde böyle bir ayrım yapılmamıştır ki peygamber yapsın. Bilakis o devirde değer verilmeyen kadına o değer vermiş, müslüman olanlardan kız çocuklarını öldürmemeleri üzerine söz almıştır. Kendi elleriyle kumların arasından […]

İslam peygamberi okuma yazma biliyor muydu?

İslam peygamberi, her hangi bir eğitim görmemiştir. Kimseden ders almamıştır. İlk vahiy ‘’oku!’’ diye geldiğinde ‘’ben okumak bilmem!’’ cevabını vermiştir. Eğer o bir eğitim görseydi ‘’Ona ben öğrettim şu şu […]

Peygamberin sıfatları nelerdir?

Peygamber diğer insanlardan farklı kimseler olarak seçilmiştir. Güvenilir, doğru, zeki, günahsız, Allah’ın emir ve yasaklarını aynen insanlara bildirecek kimselerdir. Benzer Yazılar: Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in Sıfatları             Peygamberlerde  bir  insandır, […]

İslam peygamberinin geleceği haber verilmiş midir?

İbrahim peygamber şöyle dua etmiştir: ‘’Ey rabbimiz! Onlara kendi içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak onlara kitap ve hikmeti öğretecek onları temizleyecek bir elçi gönder’’ (Bakara:129) İsa peygamberin dilinden:’’Ahmed adındaki peygamberi […]

Peygamberimizin adları nelerdir?

Peygamberimizin adları şunlardır: Muhammed, Ahmed, Mustafa, Mahmud, Habib, Ebu’LKasım ve Muhammed’ül-Emin adlarını almıştır.  Benzer Yazılar: Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in Adı             Âlemlerin  Efendisi  dünyaya  gelince,dedesi O’na “ Muhammed ”adını verdi.Duyanlar … […]

Peygamber kime denir?

Allah’ın insanlar arasından seçip emir ve yasaklarını insanlara iletmesi için görevlendirdiği elçiye peygamber denir. Kendisine hem din hem de kitap verilene Rasul denir. Kendisinden önceki peygambere gelen dini tebliğe, memur […]