BAZI ŞEYLERE TEPKİ GEREKİR

            Yayın basın organları, her an müstehcen yayın yapabiliyor, müstehcenliği özgürlük olarak anlıyor.             Müstehcenilğe göz yumulması, onlara cesaret veriyor.             Müstehcen yayınların alınıp seyredilmesi ise, onlara hayat veriyor. Ömrünü […]

MÜSTEHCENLİK ÖNLENMELİDİR

            Müstehcenlik, insanlara zarar veren bir konudur. Bu açıdan suç sayılmalıdır. Kanun çıkararak, tedbirler alarak mutlaka önlenmelidir.             Herşeyin mutlaka bir çaresi ve önleme yolu vardır. Kapalılığın, başı örtmenin önüne […]

MÜSTEHCENLİK TAHRİK EDER

            İnsanlar iki kısımdır :             1-Hayır kapılarını zorlar, hayra vesile olurlar.                      2-Hep şer kapılarını zorlar, şerre sebep olurlar.             Biz hangisindeniz?             Mevsim, günah mevsimi, günahların herkese […]

MÜSTEHCENLİĞİN VERDİĞİ ZARARLAR

            Müstehcen giyim, kadının vücudunu sergilemesi ve sınırsız özgürlük, kadını mutlu etmemektedir.             Müstehcenlik, inançlı ve mazbut insanları tâciz etmektir. Genel ahlâka uygun davranmamak ise topluma saygısızlıktır.             Kadının güzelliği, […]

NEDEN MÜSTEHCENLİK

            Her insanda aşağı yukarı, şöyle veya böyle kendini teşhir beğendirme arzusu vardır.             -Her insan ilgi çekmek, kendine baktırmak, kendini beğendirmek ister ve kendine hayranlık uyandırmak ister.             -Vitrinde […]

MÜSTEHCENLİK

            Ailenin, toplumun yok olup dağılmasına neden olan hallerden biri de müstehcenliktir. Tarih, yok olan milletlerin hatta imparatorlukların mezarlıkları ile doludur.             Bugüne kadar milletimizi ayakta tutan, şanla şerefle yaşatan […]

BAŞI AÇIK ÇALIŞILABİLİR VE OKUNABİLİR Mİ?

            Nur Sûresi 31. Ahzab Sûresi 33., 53. ve 59 ayetlerinde kadının başını, ziynetlerini ve ziynet taktığı yerleri örtmesi ve göstermemesi emredilmiştir.             Zaruret olmadıkça kadın, ayet, hadis ve mezhep […]

BAŞI AÇIK FOTOĞRAF KULLANILABİLİR Mİ?

            Resmi belgelere yapıştırılmak üzere zorunlu olarak açık resim istenirse ne yapılır?             -İnsan saçından olmayan peruk kullanılabilir.             -Resim asıl, resim gerçek değildir. Eğer fotoğrafı bir kadın fotoğrafçı çekerse, […]

ÖRTÜ YASAĞI ANAYASAYA AYKIRIDIR

            Anayasanın teminat altına aldığı haklardan biri de, kişinin inancını yaşama hakkıdır.             -2. maddede; Türkiye Cumhuriyeti’nin insan haklarına saygılı olacağı zikredilmiştir.                         -10. maddede herkesin eşit olduğu,             […]

BAŞ ÖRTÜSÜSÜ ATATÜRK İLKERİNE AYKIRI MIDIR?

            Başörtüsünün yasaklanmasının temel dayanağı atatürk ilke ve inkılâpları olarak gösterilemez ilke ve inkılâplara  bakılacak olursa böyle bir yasağın olmadığı görülecektir. Ayrıca genel ahlâka ve anayasaya aykırı olmayan her türlü […]