ÖRTÜ YASAĞI ANAYASAYA AYKIRIDIR

            Anayasanın teminat altına aldığı haklardan biri de, kişinin inancını yaşama hakkıdır.             -2. maddede; Türkiye Cumhuriyeti’nin insan haklarına saygılı olacağı zikredilmiştir.                         -10. maddede herkesin eşit olduğu,             […]

BAŞ ÖRTÜSÜSÜ ATATÜRK İLKERİNE AYKIRI MIDIR?

            Başörtüsünün yasaklanmasının temel dayanağı atatürk ilke ve inkılâpları olarak gösterilemez ilke ve inkılâplara  bakılacak olursa böyle bir yasağın olmadığı görülecektir. Ayrıca genel ahlâka ve anayasaya aykırı olmayan her türlü […]

LAİKLİK İSTİSMAR EDİLİYOR

“Laik olan, olmayan” diye milleti bölmeye kalkanlar, laiklik adına inananların üzerine yürüyenler, laikliği istismar ediyor.             Laiklik din hürriyetidir, dinsizlik hürriyetidir. Bunu beceremiyoruz.             Laiklik,           herkesin          inancı doğrultusunda […]

BAŞ ÖRTÜSÜ YASAĞI YANLIŞ KONMUŞ BİR YASAKTIR

            Hukuk devleti; halkının baş örtüsünden rahatsız olmayan bir devlettir.             Sosyal hukuk devletinde, insanların hakları sosyal güvence altına alınıp korunur.             Sosyal hukuk devletinde kimsenin keyfi uygulamalarla özgürlükleri yok […]

ZORLAMA VE BASKI İNSAN FITRATINA AYKIRIDIR

Örtünmeyene bir şey denmediği halde, örtünene denmedik söz, yapılmadık hakaret ve verilmedik mağduriyet kalmıyor. Örtü düşmanı, saldırıyor. “İnandım” diyende saldırıyor. ”Açıverin” diyor “okuyacaksa açacak” diyor. Yabancılar, “insanların inançlarına karışamayız” derken […]

NEDEN HOŞGÖRÜLÜ BİR TOPLUM OLAMIYORUZ?

Azıcık insan sevgisi olan, hor görmez, hoş görür.             Yunus :”yaratılanı severiz yaratandan ötürü” demiştir.             Bizim inancımızda ve kültürümüzde insanı sevmek esastır. İnsana zulüm haramdır. Gasp, tecavüz, zor kullanmak […]

BAŞ ÖRTÜSÜ SİMGE MİDİR?

İslâmi tesettür, herhangi bir şekilde sökülüp üniforma, simge yapılamaz. Böyle olduğu da söylenemez.             Bugün baş örtüsü, işaret olmadığı gibi âdet de değildir. Bazılarının iddia ettiği gibi, belli bir zümre […]

ÖRTÜNEN İNANCININ GEREĞİ ÖRTÜNÜR

            Herşeyden önce iman, amel etmeyi gerektirir. İnananın üzerinde imanın eseri görülecektir. Zira amelsiz iman zor korunur. Tek başına iman, insanın kurtulması, dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşması için yeterli değildir. […]

BAŞ ÖRTÜSÜ ALLAH’IN EMRİDİR

            Son zamanlarda, esas problemlerimiz unutturularak, sun’i gündemler icad ediliyor. Hayalî tehlikeler var gösteriliyor.             Bir irtica icad edildi. PKK tehlikesini bile unutturdu. İrtica, enflasyon canavarını yuttu, irtica başarısız hükümetlerin […]

BAKMAK VE BAKTIRMAK

            Kur’an’da : -“Mü’min erkeklere söyle gözlerini harama bakmaktan sakındırsınlar.” (Nur : 30) “Mü’min kadınlara da söyle gözlerini harama bakmaktan sakındırsınlar, ırzlarını korusunlar, ziynetlerini göstermesinler:” (Nur : 31) “Eğer takva […]