Nerelerde besmele çekilmez?

Her zaman her yerde besmele çekilmez. Dinen yasaklanmış bir şeyi yapan kişi besmele çekmez. Tuvalette, banyonun içinde, sigara, içki içerken, kumar oynarken ve bunun gibi iş yaparken besmele çekilmez. Besmele […]

Besmele çekmeyi unutan ne yapmalıdır?

İnsan bazen en önemli şeyleri unutur. Bu insanın aczindendir. Yer içerken, bir işe başlarken besmele çekmesini unutan aklına gelince şöyle der hatasını telafi eder. ‘’Bismillahi ala evvelihi ve ahirihi’’ Benzer […]

Her yere besmele yazmak, yağıştırmak doğru mudur?

Ayak basılacak, atılacak, giyilecek ve kullanılacak bir şey üzerine besmele yazılmamalıdır. Hürmetsizlik edilmiş olur. Üzerinde besmele olan bir şey ile tuvalete girilmez. Olur olmaz yerlere besmele asılmamalıdır. En önemlisi besmele […]

Besmele çekilmese, söylenmezse ne olur?

Besmelesiz işe şeytan karışır derler. Besmele çekilmezse, o işin hayrı olmaz, o iş noksandır. Besmelesiz işe şeytan müdahale eder. Besmele çekilince şeytan o kimseden uzaklaşır. Eûzû-besmele, şeytanın şerrinden cenab-ı Allah’a […]

Besmele içinden, sessiz çekilir mi?

Okumak, nefesin gırtlaktan ses olarak çıkmasıdır. Yani sesin şekillenmesi ile olur. Mesela namazda içten okuma ile kıraat şartı yerine gelmiş olmaz. Benzer Yazılar: İçten Besmele Çekilir mi? Okumak denince, nefesin […]

Rüya ile amel edilir mi?

Bazıları ben rüya gördüm şöyle yaptım böyle ettim. Bana rüyamda peygamberimiz şöyle dedi gibi ifadeler kullanıyor. Rüya ile amel edilmez. Çünkü rüya dini deril değildir.  Rüyaya bakıp da iyi şeyler […]

İlahi okumak caiz midir?

Peygamberimiz Medine’ye gelirken Medineli’ler onu ilahilerle karşılamıştır. Düğün ve bayramlarda kadınların ilahiye benzer şeyler söyledikleri nakledilir. Bir defasında Hz. Ömer, mani olmak istemiş de peygamber (as): ‘’Sevinçli zamandır, söylenilenler kötü […]

Veysel Karani yaşamış mıdır?

Asıl ismi Üveys bin amir’dir. Karan köyünde doğduğu için ‘’Karanî’’ denmiştir. Deve çobanlığı yapmıştır. Hasta anasının şartlı izni ile Medineye gelmiş fakat peygamberi göremeden dönmek zorunda kalmıştır. Peygamber aşığıdır. Peygamber […]

Mevlit okutmak doğru mudur?

Mevlit okutmak farz, vacip ve sünnet türünden bir ibadet değildir. Mevlit, Süleyman Çelebini’nin Vesilet’ün-Necat adlı eserinden manzumelerdir.  Mevlit okutmakla dini bir görev yapılmış olmaz. Okutulmayınca da dini görev terk edilmiş […]

Kuldan yardım istenir mi?

Yardım Allah’tandır. Başkasından yardım istenmez. Yuduf peygamber Allah’tan beklenilen yardımı zindan arkadaşından beklediği için zindanda daha çok kalmış ve yardım görememiştir.  Kuldan şifa bulunmaz, ondan enerji alınmaz, kula secde edilip […]