SÜNNET MERASİMLERİ

            Yaz mevsimi geldimi bazı ailelerde sünnet heyecanı, sünnet telaşı oluyor. Neden olmasın ki, sünnet, anababa için ilk mürüvvet. Herşeyden önemlisi, dini bir vecibe.. Erkekliğe ilk adım. Yavrumuz adam olacak, […]

DOĞUM KONTROLÜ VE KÜRTAJ

            Doğum kontrolü demek, çocuk istememek, çocuğun olmasını önlemek demektir.             Kürtaj ise, doğacak çocuğu haklı veya haksız sebeplerle öldürmek demektir.             Müslüman nüfusun artmasını önlemek için bazı ülkeler doğum […]

ZİNANIN SEBEP OLDUĞU HASTALIKLAR

            Hz. Peygamber : “Bir toplumda zina ve fuhuş açıktan yapılırsa, o toplumda tâun (vebâ) hastalığı ve daha önce görülmeyen hastalıklar çıkar, yayılır” der. (İbni Mâce Fiten 10/4019)             Zina, […]

ZİNANIN SEBEPLERİ

            Zina, kendiliğinden olan bir iş değildir. Zinanın öncesi vardır. Zinaya götüren sebepler vardır. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz.             1.Herşeyden önce bütün kirliliklerin sebebi ruh kirliliğidir. Ruhu kirletende, mâneviyat yokluğudur. […]

ZİNA SAYILAN DAVRANIŞLAR NELERDİR?

            1.Allah’ın yasakladığı temaslar :             -Bakmak,             -Dokunmak,             -Tokalaşmak,             -Öpmek,             -Adet, nifas hallerinde temas, -Hastalıklı olan eşle ilişki, -Nikâh dışı temas, -Gizli, geçici nikâhla ilişki. 2.El […]

MÜSLÜMAN ZİNA ETMEZ

            Bugüne kadar bu konuda erkekle kadın aynı tutulmamıştır. Erkek serbest görülmüş, zina yapması normalmiş gibi görülmüştür. Namus, iffet hep kadında aranmıştır.             Böyle şey yok. Nur Sûresinde 30.uncu ayette […]

ZİNAYI ÖNLEMEK İÇİN İSLÂM HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALMIŞTIR

            İslâm, birşeyi yasaklarken ona giden yolları da yasaklamıştır. Zina birden bire oluveren bir olay değildir. Bu konuda dinimiz : 1.BAKMAYI YASAKLAMIŞTIR : Hz. Peygamber şöyle bildirmiştir :             -“Kulakların […]

ZİNA ÇEŞİTLERİ

            1.Nikahsız insanların ilişkisine zina diyoruz. Metres hayatı yaşayanların, evli olup eşine ihânet edenlerin ilişkisi zinadır. Nişanlı da olsa iki kişinin ilişkisi zinadır.             2.Mahremi ile zina : Kızı, kız […]

ZİNADAN KORUNMAYAN HELÂK OLUR

            Görülüyor ki, zinanın her çeşidi dinde haramdır. Cezası da ağırdır. Dinde zina haramdır. Zinaya giden yollar ve zinaya götüren hallerde haramdır.             Zina edenler, Berât gibi, kadir gecesi gibi […]

İLAHİ CEZA

            Cenab-ı Allah azan her kavmi cezalandırmıştır. Hele zina gibi pis bir işle azanları asla affetmemiştir.             A’raf Sûresinin 80-84 ayetlerinde Lut kavminin bu işi yaptığı ve bu yüzden azgın […]