Hayvan öldürülebilir mi?

Üreme zamanında hayvan avlanmaz. Hayvanlarda eşleşirler ürerler. Buna mani olmak hayvan hakkına girer.  Kurbanda acı çektirilmeden kurban kesmeyi, Kevser Suresinde “Rabbin için namaz kıl ve kurban kes” diye Allah emretmiştir. […]

Allah Rasulünün hayvanlara davranışı nasıldı?

Peygamberimiz insanlara olduğu gibi hayvanlara da iyi davranmış şefkat, merhamet göstermişlerdir. Allah Resûlü, “Merhamet etmeyen, merhamet olunmaz” buyurmuştur. Hayvana eziyeti, aç susuz bırakmayı, dövmeyi, fazla yük yüklemeyi, dövüştürmeyi, zararsız olanları […]

Hayvana eziyet haramdır

Hayvana hiçbir şekilde eziyet verilmeyecektir. Çünkü hayvan, hakkını arayamaz, dili söyleyemez. İslam medeniyeti hayvan haklarına önem veren bir medeniyettir. İnsanların problemlerini çözmüş hayvanlara kadar el uzatmıştır. Hayvanlara eziyet edilmemesi her […]

HAYVAN HAKKI

Cenab-ı Allah insanı yarattıktan sonra işini kolaylaştırsın diye hayvanları yaratmış ve insanın hizmetine vermiştir.  Hayvanlar, insanların her şeyinden yararlandığı varlıklardır. Hiçbir canlı faydasız ve boşuna yaratılmamıştır.  Cenab-ı Allah Kur’an’da şöyle […]

HAYVAN HAK SAHİBİDİR

Hayvan hakkı, kul hakkından da önemlidir. Çünkü dili söylemez, hakkını arayamaz. Zaten Cenab-ı Allah “Kul ve hayvan hakkı ile huzuruma gelmeyiniz” buyuruyor. Hayvan hakkı ahiretliktir. Dünyada ödeşme, helalleşme olmaz. Ahirette […]

ÖLÜLERDE HAK SAHİBİDİR

Ölenlerin miras bıraktığı kimselerde hakkı vardır. Onlar; Vasiyetini yerine getireceklerdir – Borçlarını ödeyeceklerdir.  Onu güzel bir şekilde defnedeceklerdir. Ölenin azabını artıracak şekilde aşırılığa kaçıp övmeyecekler ve isyan derecesinde ağlamayacaklardır.  Ölenin […]

ŞEHİTLER HAK SAHİBİDİR

Vatanın asıl sahibi, vatanları uğruna canlarını veren şehitlerdir.  Eğer onlar kanlarını, canlarını vatan millet uğrunda vermeseydi, bizim varlığımız söz konusu olmazdı. Bizim varlık sebebimiz şehitlerimizdir.  Vatan şehitlerimizin emanetidir. Onu sevmek, […]

GAYRİ MÜSLİMLERDE HAK SAHİBİDİR

Gayr-i müslim de bir insandır. Nasıl başka milletlerde müslümanlar varsa müslümanların arasında da gayr-i müslimler vardır. Onlarda Allah’ın kuludur.  Onlarında mal, can ve yaşama hakları vardır.  Atalarımız gayri müslimlere, gittikleri […]

DEVLET HAK SAHİBİDİR

Devlet olmadan millet olmaz. Devlet, vatanın savunması, imarı, milletin huzur ve refahı için çalışır, gelişmeyi sağlar.  Devlete, yönetime sahip çıkılırsa devlet güçlü olur. İçerde, dışarda milletin haklarını ve onurunu korur. […]

ÇOCUKLAR HAK SAHİBİDİR

Ana babanın görevi köpek beslemek değil, çocuk bakmak çocuk yetiştirmektir. Hal böyle iken en çok ihmal edilen çocuklar oluyor.  Kendini ihtiyarlığında bakacak, ardından hayır dua edecek evlat yetiştiren az.  Çocuklar, […]