ALLAH KİMİ LÂNETLİYOR?

Cenab-ı Allah Kur’an’da bakın kimleri lanetliyor: “Allah’a verdikleri sözü kuvvetle pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah’ın riayet edilmesini emrettiği şeyleri terk edenler ve yeryüzünde fesat çıkaranlar; İşte lanet onlar içindir. Ve kötü […]

ALLAH GÜNAHKARLARI NASIL HELAK ETTİ?

Cenab-ı Allah bazı günahları ertelenmez, ibret olsun diye dünyada ceza verir;   Cenab-ı Allah, Nuh kavmini, tufanla cezalandırmıştır.   Ad kavmini, şiddetli rüzgarla,   Semud kavmini, beyinleri patlatan bir çığlıkla, […]

GÜNAHTAN DÖNMEK

İnsan dünyaya günahsız gelir, fakat günahsız yaşayarak bu dünyada hayatını devam ettirmesi mümkün değildir. Çünkü beşerdir, şaşar.   Bu konuda Hz. Peygamber şöyle buyurur:   “Eğersiz hiç günah işlemeseydiniz. Allah […]

GÜNAHIN CEZASI NEDİR?

Cenab-ı Allah açıktan günah işleyip günahta ısrar edenleri daha dünyada cezalandırmıştır. Bunun Kur’an’da ve tarihte pek çok örneği vardır.   Günahların çeşidine ve işleniş biçimine göre bazı günahların cezası hem […]

ÖTENAZİ HARAM MIDIR?

Ötenazi de bir cinayettir. Adam öldürmek, intihar etmek nasıl günahsa, bir insanı ne sebeple olursa olsun, o istese de istemese de öldürmek günahtır.   Canı Allah vermiştir, ancak Allah alır. […]

BÜYÜK GÜNAHLAR NELERDİR?

Bu bölümde günahları, günahların cezasını ve günahları yüzünden helak olanları göreceğiz. Şeytanın insanı nasıl günaha düşürdüğünü, günahın yansımalarını ve günahından dolayı lanetlenenleri okuyacağız.   Bunlardan sonra günahlardan korunmayı ve günahlardan […]

DİNİMİZDE KÂR ETME SINIRI VAR MI?

İslam’a göre kar için belli bir sınır konmamış, ahlakî vicdanî ölçüler konmuştur. Böylece haksız kazanç yolları tıkanmıştır.   İslam’da hile, yalan aldatma ve fahiş fiyat günah sayılmıştır. Hz. Peygamber: “Aldatan […]

KAÇAK MAL ALMAK HARAM MIDIR?

Kaçakçılık, meşru bir iş değildir. Alınması da satılması da bu yolla para kazanılması da haramdır.   Kaçak malın ucuz olması, cazip gelmemelidir. O mal kimseye fayda sağlamaz. Alıp satmakla kötü […]

ÇALINTI MAL ALMAK HARAM MIDIR?

Çalınan mal her zaman sahibinin hakkıdır. İadesi gerekir.   Çalıntı mal, alınıp satılmaz. Alınıp satılması, hırsızlığa teşvik olur. onun için satana da alana da haramdır.   Hırsızlık, büyük günahlardandır. Hz. […]

ÇALIŞMADAN ALINAN PARA HARAM MIDIR?

Her şeyin bir karşılığı vardır. Helâl olan da emek karşılığı alınandır.   Hak edilmediyse, alınanın karşılığı verilmediyse,  – Uyduruk görev icad edildiyse, çalışıyor gibi gösterildiyse,   Başkalarının hakkı birilerine aktarıldıysa, […]