Sünnet ayrı Kur’an ayrı değildir

İslam dört kaynaktan oluşur. Birinci kaynak Kur’an, ikinci kaynak sünnettir. Sünnet Kur’an’ın açıklayıcısı durumundadır. Sünnet olmadan Kur’an’ı anlayamayız. Sünnet ayrı Kur’an ayrı değildir. Nasıl kanunlar, anayasadan ayrı kabul edilemezse, sünnetde […]

Sünnetin önemi

Allah Rasûlü (sav) örnektir, rehberdir. O’na itibar edilmezse, din anlaşılmaz. Dini anlamak ve yaşamak için hayatı sünnete göre şekillendirmek gerekir. Dinde sünnete uymayana itibar edilmez. Çünkü sünnete uymamak hem Allah’a […]

Hadisler nasıl tespit edilmiştir?

Peygamber (as) ın ağzından çıkan her söz, kılı kırk yararak tespit edilmiştir. Bugün kaynak gösterilmeden hadis diye ortaya atılan sözler, hadislere gölge düşürmemelidir. İslam’a ve sünnete saldırı için bahane olmamalıdır. […]

Peygamber efendimiz Müslüman’ı nasıl tarif etmiştir?

Müslüman, diğer insanlara üstünlükleri olan farklı kimsedir. Peygamber efendimiz de müslümana farklı gözle bakmış ve şöyle tarif etmiştir: “Müslüman, elinden, dilinden başkalarının emin olduğu kimsedir.”   (Tirmizi, İman: 12) “Müslümanın herşeyi […]

Muhammed (as) a karşı görevlerimiz nelerdir?

Önce peygamber (as) ı çok iyi tanımaya ihtiyacımız var. O’nu çok iyi tanımalıyız, etrafımıza da tanıtmalıyız.  Her müslüman Muhammed (as) ı çok sevmelidir. Her konuda Allah Rasûlünü örnek almalıdır. Hayatı […]

Muhammed (as) insanlara neler sunmuştur?

Yeryüzünde en büyük ve en köklü inkılâbı Hz. Muhammed (as) yapmıştır. Bu değişiklik severek, isteyerek olmuştur. Vahşi ve cani bir toplumdan Ashab-ı kiram gibi seçkin bir toplum oluşmuştur. Allah Rasulü […]

MUHAMMED (AS) EN BÜYÜK İNSANDIR

O, dünyanın en büyük ve en çok sevilen insanıdır. Hiç kimse bugüne kadar O’nun gibi sevilmemiştir. O, nebiler nebisi rasûller rasûlüdür. Allah O’na “Habibim” demiş, “sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım” buyurmuştur. […]

MUHAMMED (AS) İÇİN NE DEDİLER?

Hz. Âmine’nin dediği gibi gerçekten göktekiler de yerdekiler de Muhammed (as) ı övmüştür. Yerli olsun, yabancı olsun, müslüman olsun olmasın Muhammed (as) ı tanıyanlar O’nu övmekten kendisini alıkoyamamıştır. Önce O’nu […]

Hz. Muhammed (S.A.V.) ‘in Görevleri

Kur’an’da şöyle bildirilir: “Bir peygambere emanete hıyanet yaraşmaz.”   (Al-i İmran: 161) Bu ayete göre peygamber Allah’tan aldığı emirleri aynen insanlara bildirmekle görevlidir. Bir ayette de: “Ey peygamber! Biz seni hakikaten […]

Peygamberimiz Hz. Muhammed (as.) ın sıfatları

Peygamberde ilk önce bulunması gereken sıfatlar şunlardır: Sıdk: Doğru olmak, Emanet: Güvenilir olmak, İsmet: Günah işlememek, günahtan korunmuş olmak, Fetanet: Akıllı, zeki, uyanık olmak, Tebliğ: Allah’tan aldığı emir ve yasakları […]