MUHAMMED (AS) I RÜYADA GÖRMEK

Peygamber efendimiz şöyle buyurur: “Bir kimse beni rüyada görürse, uyanıkken görmüş gibidir. Zira şeytan benim sûretime giremez.”   (Ramuz el-Ehadis: 421/1) “Bir kimse beni rüyada görürse, muhakkak ki o, cehenneme girmez.”   […]

MUHAMMED (AS) IN ŞEFAATİ

Kur’an’a göre Muhammed (as) a diğer peygamberlerden farklı olarak şefaat hakkı verilmiştir. Peygamber (as) şöyle buyurur: “Rabbim beni ümmetimin yarısının cennete girmesi veya şefaat arasında serbest bıraktı. Ben şefaati seçtim”   […]

Elimizden geldiği kadar sünneti yaşamalıyız

Muhammed (as) ın sünnetine sarılmalıyız. Çünkü İslâm, hayatın pratiği sünnetle yaşanır. Sünnet olmadan İslâm yaşanamaz. Ayrıca sünnetsiz ümmet olunmaz. Sünnetten yüz çeviren, peygamberden dolayısıyla Kur’an’dan yüz çevirmiş olur. Cenab-ı Allah […]

Kim kime uyarsa onunla beraber olacaktır

Dünyada kim kiminle olduysa, kiminle vakit geçirdiyse ve kimi sevdiyse, kim onu sevdiyse ahirette onunla olacaktır. Ayrıca kim kime tabi olduysa, kimin peşi sıra gittiyse Allah’ın huzuruna onunla beraber çağrılacak […]

Muhammed (as) a uymayanın hali

Kur’an’da Cenab-ı Allah Muhammed (as) a uymayanın halini şöyle bildiriyor: “Kim Allah’a ve peygambere karşı isyan eder ve sınırlarını aşarsa Allah onu devamlı kalacağı bir ateşe sokar ve onun için […]

Sahabe Allah Rasûlüne nasıl bağlıydı?

Peygamber (as) ın peygamberliğine inananlar O’na gönülden bağlandılar, O’nu çok sevdiler, güçlerinin üstünde ki, gayretle sünnetine sarıldılar. O’na bağlılıkları yüzünden büyük sıkıntılara uğradılar, eza cefa çektiler. Bu uğurda mallarını, mülklerini […]

Peygamber (as) a uyma konusunda hadisler

Peygamber (as), Kur’an’ın emrine uyularak sünnetine uyulmasını istemiştir. Çünkü kendisine uyulmasını Allah emretmiş, Allah O’nu örnek göstermiş, O’na emir ve yasak koyma yetkisi vermiştir. Bu konudaki bazı hadisleri şöyle zikredebiliriz: […]

Muhammed (as) a uymayı emreden ayetler

Cenab-ı Allah Kur’an’da peygamber efendimize uymayı O’na tabi olmayı emretmiştir. Şöyle buyurur: “Kim Allah’a ve peygambere itaat ederse, onu Allah altından ırmaklar akan cennete koyacaktır. Orada devamlı kalıcıdırlar. İşte büyük […]

Bir Müslümanın sünneti doya doya yaşaması gerekir

“İnandım” diyenin inancını yaşamaması ve peygamberine uymaması olmaz. Sünnet, müslümanın bütün hayatını kapsamalıdır. Sünnete ters düşen her şeyden uzak durmalıdır. Müslüman bir iş yapacağı zaman; peygamberim nasıl yaptı veya nasıl […]

Allah Rasûlü’nün emir koyma yetkisi vardır

Allah Rasûlü şöyle demiştir: “Benim haram kıldığım, tıpkı Allah’ın haram kıldığı gibidir.”   (Tirmizi, İlim: 60) Kur’an’da da: “Peygamber size neyi emrederse onu alın, sizi neden men ederse ondan kaçının.”   (Haşr: […]