ALLAH DOSTUNUN HALİ NASIL OLMALIDIR?

Herkesin düşüncesinin, hayalinin ve meşguliyetinin dünya ve menfaatleri olduğu, çoğunun gözünü, gönlünü sokakların cazibesinin doldurduğu, vitrinlerdeki,  kaldırımlardaki teşhirciliğin ve deccal fitnelerinin oyaladığı bir dönemde, akşam dünya ile yatılıp, sabah dünya […]

Müslüman olarak ciddi işler yapmalıyız

Müslüman, yüceler yücesine inanmış ve gönül vermiş kimsedir. Onun için bir kafirden, bir münafıktan farklı yaşar. Onun eğlenceye, oyun ve oyalanmaya vakti yoktur. Çünkü eğlence için yaratılmamıştır. Boş ve manasız […]

Nasıl bir Müslüman olmalıyız?

Kur’an-da ve sünnette Müslüman tipi ve Müslüman kimliği tarif edilmiştir. Kısaca bazı örnekler vererek Müslüman’ın nasıl olması gerektiğini tarif etmiş olalım. Müslüman, yalnız Allah’a kulluk eder. Hiçbir şeyi Allah’a ortak […]

Müslüman olarak sahabe gibi olmak gerekir

Fazilet ve fedakarlıkları, İslam’a hizmetleri ile Allah’ın ve peygamberimizin sevgisini kazanmış, hatta cennetle müjdelenmiş sahabenin, yaptıklarını isterse her Müslüman yapabilir. Cennetlik alabilir. Bu yapılamaz değildir.  Nasıldı onlar: Onlar, önceki her […]

Müslüman olarak Müslümanlara kardeş bilmek gerekir

Cenab–ı Allah: “Müslümanlar kardeştir” buyurarak Müslümanları kardeş ilan etmiştir. Müslüman, Müslüman’ı red etmez, terk etmez, aleyhine iş yapmaz. Müslüman’ı kardeş bilir. Grupçuluk, ayrımcılık Kur’an-ın ve İslam’ın ruhuna aykırıdır. Peygamber (as): […]

Bid’attan ve bid’at ehlinden uzak durmak gerekir

Bid’at, İslam dışı, Kur’an-ın ve Allah resulünün hadislerinin ruhuna uymayan davranışlardır, düşüncelerdir ve hayat tarzıdır. Bid’at sapıklıktır. Bid’at işleyenlerin ameli kabul olmaz. Bid’at ehli, din icat eder. Kendine göre din […]

Ahirete hazır olmak gerekir

Günümüz insanı ölümü, kabri ve ahireti hatırlamıyor. Ölenlerden ibret almıyor, ölmeyecekmiş gibi yaşıyor ve ölüme hazırlanmıyor. Mezar satın almayı, kefen alıp zemzemle yıkayıp bir kenara koymayı ahiret hazırlığı zannediyor. Ahiret […]

Dünyanın faniliğini bilmek gerekir

İnsan, aczini bilir faniliğini anlarsa, ölüm ötesine uzanıp ölümsüzleşir. Kur’an-da şöyle ifade edilir: – “Her canlı ölümü tadıcıdır. Kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa […]

Şeytanın tuzağına düşmemek gerekir

Şeytan insanı aldatmak için yeminlidir. İnsanı aldatır, kandırır ve kanına girer de karşısına geçip kıs kıs güler. Atalarımız: “Şeytan insanı aldatır ama suyunu ısıtıvermez” demişlerdir. Şeytana aldanan kul, kıyamet gününde […]

Nefse hakimiyet gerekir

Nefis daima kötülüğü ister, her zaman kötü şeyleri emreder, insanın aleyhine iş yapar. Müslüman nefsine bir şeyler anlatmalıdır. Nefisle mücadelede nefsin esaretinden kurtulup nefse hakimiyeti gerçekleştirmelidir. Yoksa nefis ona hakim […]