MÜSLÜMAN İSRAF ETMEZ TASARRUF EDER

a. İsraf Nedir? İsraf, lüzumsuz ve ölçüsüz harcamanın adıdır. Cimrilik gibi bu da bir hastalıktır.  İsraf, tatmin olmayan arzuların ihtirasından doğar. İsraf, çılgınlıktır, boşa harcamadır. İsraf, sefaletin kapısıdır, günümüzün en […]

MÜSLÜMAN İSTİŞARE VE İSTİHARE EDER

İnsan, nisyan kökünden gelir. Her zaman yanılır, her an hata eder. Bu yüzden yol göstericiye muhtaçtır. Sormaya, danışmaya ihtiyacı vardır. Yoksa doğruyu bulamaz. Şair: “İnsan beşer, durmaz şaşar.          Eyler […]

MÜSLÜMAN ŞÜKRETMESİNİ BİLİR

İnsan, Rabbine şükretmekle mükelleftir. Şükretmezse, nankörlük etmiş olur. Şükür, Allah’ın nimetinin artmasına neden olur. Herhalde şükür. Ne durumda olursak olalım şükür gerekir. Hz. Ömer, cüzzamlı, kör, dilsiz ve sağır bir […]

MÜSLÜMAN SABIRLI OLUR

Sabır, Müslüman’ın en büyük silahıdır. Sabır, teslimiyettir. Sabır, Allah’tan gelene rızadır. Sabır, koruğu üzüm yapar. Acıyı rahmete çevirir. En önemlisi de Allah’ın rızasına vesile olur. Allah, sabır kahramanı Eyyup Peygamber […]

MÜSLÜMAN HERŞEYDE HAYIR BİLİR

Evet, her şeyde hayır vardır. Müslüman böyle düşünecek, böyle diyecek ve buna inanacak, öylece olayları karşılayacaktır.  İnanan, olayların sebeplerini boş ve anlamsız şeylere bağlamayacak, doğru bir şekilde yorumlayacaktır. Müslüman, elinden […]

MÜSLÜMAN HOŞGÖRÜLÜ KİMSEDİR

Hoşgörü, hata ve kusurları görmezden gelme ve utandırmamaktır. İslam’da yüze vurma, başa kakma, utandırma yoktur. Müslüman, kaba insan değildir. Kur’an-da şöyle emredilmiştir: Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz […]

MÜSLÜMAN VEREN EL OLMALIDIR

a. Müslüman merhamet sahibidir. Canlılar arasında acıma duygusu yalnız insanda vardır. Bu da bazı duyguları ve hisleri aşabilen insanlarda mevcuttur. Merhameti din emreder. Hadisler de: “Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.” (Buhari, […]

MÜSLÜMAN HİZMET EHLİDİR

Olgunluk hizmetle olur. Hizmet olmadan insan olgunluğa erişemez. Her insanın bir meşguliyeti vardır. Müslüman’ın meşguliyeti ve düşüncesi hayırlı işler işlemektir. Kur’an-da şöyle emredilmiştir: – “Herkesin yöneldiği bir kıblesi vardır. Ey […]

MÜSLÜMAN TEMİZ OLUR

C. ALLAH’IN DOSTLARINI DÜŞMAN DÜŞMANLARINI DOSTLAR EDİNMEZ a. Allah’ın Sevgili Kulları Kimlerdir? Cenab–ı Allah, peygamber efendimizi diğer peygamberlerden üstün kıldığı gibi insanların da bazısını bazısından üstün kılmıştır. Mesela; Musa peygamberle […]

MÜSLÜMAN İSLAM KİMLİKLİ OLUR

a. İslam kimlikli yaşar: Kimlik nedir? Kimsin? Nesin? Kimlerdensin? Ne düşünür, nasıl yapar, nasıl yaşarsın? Hangi vasıfları taşırsın? gibi soruların cevabıdır kimlik. “İslam kimliği” denince de İslam’la ilgili vasıflar akla […]