Halka görevini yapmayan, onlara zulmetmiş olur

İnsan insana, görevli halka, aile reisi ev halkına, yönetici, idaresi altındakilerin işlerin görmek ve onlara hizmet etmekle görevlidirler. Peygamberimiz şöyle buyurur:”Allah bir kimseyi insanların herhangi bir işini görmeye memur ederde […]

Zalimlerin kıyamet günündeki halleri de şöyle anlatılır

1-     “Kıyamet günü, yüzünü azabın şiddetinden korumaya çalışan kimse, kendini ondan emin kılan gibi midir? Zalimlere kazandığınızı tadın” denilir. (Zümer:24) 2-     “Bir memleket vardır ki, o memleket halkı zulmetmekte iken […]

Zulmün sonu hüsrandır

Geçmişte öyle olaylar olmuştur ki, her birinde günümüze uzanan mesajlar vardır. Kur’an’da bildirildiğine göre, zalimin sonu helâk olmaktır. Bu konuda birkaç ayet meali nakledelim. “Resulüm! Sakın Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz […]

Zalim, lânetli kimsedir

Kura’n’da: “Allah’ın lâneti, zalimlerin üzerine olsun“ buyrularak zalime lânet okunmuştur. (A’raf:44) Yavuz Sultan Selim, kendisinden borç alınan Yahudi’nin ölümü üzerine, o paranın hazineye aktarılması teklifinde bulunan defterdara: “Ölene rahmet, malına […]

Allah’ın Sevmediği Amel ZULÜM

Zalim: Haksızlık ve zulüm eden, kötü kıyıcı, merhametsiz, gaddar kimse demektir. Zulüm: Haksızlık, eziyet, işkence, baskı, adaletsizlik demektir. Zulüm: bir şeyi kendine ait olmayan yere koymak, sınırı aşmak doğru davranmamak, […]

EMANETLERE SAHİP ÇIKMAK

Cenab-ı Allah’ın bizim üzerimizde emanetleri vardır. Kur’an, Allah’ın bir emanetidir, İslam Dini, Allah’ın bir emanetidir. Peygamberin de bir emaneti vardır. Allah Resulünün sünneti üzerimizde emanettir. Zaten bizimle vedalaşırken şöyle demiştir: […]

BUGÜNE KADAR KURAN İÇİN İLERİ SÜRÜLEN İDDİALAR

Bu güne kadar Kur’an hakkında yalan yanlış bir çok iddia ve iftiralarda bulunulmuştur. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz: -Kur’an, Allah kelamı değil, O’nu Muhammed uydurdu, dediler. -Kur’an’a şeytan sözü karıştı, dediler. […]

DİNE VE İMANA BASKI OLMAZ

İnananları asırlardan beri İslam’dan, Kur’an’dan uzaklaştırma çabaları devam ediyor. Halbuki, dine, imana baskı olmaz. Çünkü; herkesin inancını yaşama hakkı vardır. (Bakara: 208) Bu haktan kimse kimseyi alıkoymaması lazımdır. Eğer, insanlar […]

İSLAM DEĞİŞMEZ

BBC’nin yayınladığı “Misyoner” adlı kitapta: “Müslümanları Hıristiyan yapmak mümkün değildir. Ama önce onların dinlerini bozarak bu işi azar azar yapmakla sonuca ulaşabiliriz.”denilmiştir. Evet son yıllarda hedef  İslam’dır. NATO tatbikatlarında hedef […]