İnanca baskı zulümdür

Kur’an’da Cenab-ı Allah şöyle bildirir: “Allah’ın mescidlerinde O’nun adının anılmasına engel olan ve onların harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük azap vardır.” […]

Mazlumun Ahı yerde kalmaz

Cenab-ı Allah züntikamdır, zalimin hasmıdır. Zalimi asla sevmez ve mazlumun intikamını eninde sonunda zalimden fazlasıyla alır. Şair : “Zalimin zulmü varsa, Mazlumun Allah’ı var” demiş.             Bir başka şair de: […]

Mazlumun duası red olmaz

Hz. Peygamber (S.A.V.): Allah şu kimselerin duasını red etmez: Misafirin ev sahibine yaptığı duayı, Anne babanın evladına yaptığı duayı, Mazlumun zalime yaptığı duayı, (Ebu Davud, Salat:1536) Zalimden, zulümden, bilhassa zalimin […]

Zulümden kaçınmak

Büyüklerin küçüklere yaptığı nasihat ve vasiyetlerde “Zulümden kaçın!” “Lakin zalim olma” sözlerine sıkça rastlarız. Zalimler içinde şair: “Ne kendisi eyledi rahat, ne halka verdi huzur  göçtü gitti bu cihandan dayansız […]

Allah Zulmetmez, zalimi de asla sevmez

Kur’an’da şöyle buyrulur: “Allah kimseye haksızlık etmez.” (Al-i İmran:108) “Allah insanları hiçbir şekilde zulmetmez. Fakat insanlar kendilerine zulmederler.” (Yûnus:44) –          “Kim iyi bir iş yaparsa, kendi lehinedir. Kimde kötü iş […]

Zulme rıza da zulümdür

Zulme destek olunamadığı gibi, rıza da gösterilemez. Müslüman, zulümden nefret etmek ve zulme karşı durmakla mükelleftir. Rıza göstermek, sessiz kalmak, Müslüman için büyük hata olur. Zulme sessiz kalmanın bir sakıncası […]

Zulme mani olmak

Zulme karşı olmak ve zulmü önlemek için gayret göstermek, Yüce dinimizin emridir. Bakara Sûresinin 190. ve 193. ayetlerinde zulümle, zalimle bütün gücümüzle ve en etkili biçimde mücadeleye çağrılıyoruz. İslâm’da savaş […]

Kul hakkına tecavüzde zulümdür

Cenab-ı Allah iki hakkı helâl etmeyeceğini bildirmiştir: Kul ve Hayvan hakkı, insanın haccı kabul aslada, şehid olsa da üzerinde bu iki hak varsa affa uğramıyor. Peygamberimiz: “Kıyamet gününde boynuzsuz  koyun, […]

Zalime yardım Zulümdür

Zalime destek olunmaz. Zulme sebep olan, arka çıkan, rıza gösteren,hatta ses çıkarmayan da zalimdir. Allah Rasûlü: “Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır” demiştir. Bir başka hadislerinde de: “Bir kimse bir zulme […]

Adil olmak emredilmiştir

Yüce Allah, menfaatimize zarar verse bile, yakınlarımızın çıkarlarına uygun düşmese bile âdil olmamızı, adaletli iş yapmamızı emrediyor. Hz. Peygamber, bizden öncekilerin, âdil davranmadıkları için helâk olduklarını bildirmiştir. Biri hırsızlık yapıyor, […]