PEYGAMBER (SAV)’IN HUTBELERİ

a-  Rânûnâ Vadisinde İlk Hutbesi Allah’a hamd ve senâ ettikten sonra: “Ey nâs, ölmeden önce Allah’a tövbe ediniz. Fırsat elde iken iyi işlere koşunuz. Allah’ı çok anmak, gizli ve aşikâr […]

HÜSNÜ HATİME

a)  Dünya “Dünya hayatı sınırlıdır. Gerçek hayat ahiret hayatı- dır.” (Buhari Rikak:1) * * * İnsanların en hayırlısı ömrü uzun ameli güzel olan, in- sanların en kötüsü ameli uzun ameli […]

HELAK OLMAK

a)  İnsanı Helak Eden Şeyler “İnsanı helak eden şu yedi şeyden kaçının: * * * “Beş şey vardır. Onlarla imtihan olacağınız zaman ar- tık hiçbir şeyde hayır kalmamıştır: * * […]

SOSYAL GÖREVLER

a)   İyilik “Dünyada iyilik ehli olan, ahirette de iyilik ehli olur.” (Ramuz:236/12) * * * “Her kul ne amel üzere ölmüş ise, o amel üzere dirilir.” (R.S:116) * * * […]

HAYAT

a)    Aile: “Gençler, içinizden evlenmeye gücü yeten evlensin. Zira evlenmek gözleri haramdan korun zinadan muhafaza eder. Gücü yetmeyen ise oruç tutsun.” (Seçme Hadis- ler:174/65) * * * “Allah bir kimseye […]

GÜNAH

“Başkasının kusurlarını ona buna duyuranın kusurla- rını da Allah duyurur.” (Buhari Rikak:36) * * * “Kim dünyada bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da o kimsenin ahirette ayıbını örter” (Tirmizi, Birr:19) […]

AHLAK

a)  Ahlak “Su buzu erittiği gibi güzel ahlak da günahları eritir. Sirke balı, bozduğu gibi kötü ahlak da ameli bozar.” (S. Ha- disler:12/8) * * * “İyilik güzel huydur. Günah […]

İMAN

a)  İman Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur: “Rab olarak Allah’ı din olarak islamı peygamber ola- rak Muhammedi seçtim diyen kimse cenneti hak etmiştir.” (Ebu Davut, vitir:26) * * * Hz. Ömer […]

HZ. MUHAMMED (AS)

HZ. MUHAMMED (AS) a)  Doğumu: Hz. Muhammed (sav) 12 Rebiülevvel 571 (M.S. 57 – Fil yılında) 20 Nisan Pazartesi Mekke’de sabaha karşı dün- yaya teşrif etmişlerdir. b)  Soyu: Dedesi: Abdulmuttalib […]

İYİLİK SAYILAN DAVRANIŞLAR

En başta yapılması gereken iyilik, insanın kendisi için yapacağı iyiliktir. İnsanın başkalarına iyilik yapmadan önce kendisinin iyi bir insan olması gerekir. İnsanın yapacağı görevleri vardır. Bunların başında kendi nefsine karşı […]