ASHAB-I KEHF’E NE OLDU?

Ashab-Kehf (mağara arkadaşları)’nın yaşadığı devir hakkında çeşitli görüşler vardır.

 İnançsız, zalim, inananları öldüren, Allah’ı tanımayan kraldan kaçıp mağaraya sığınan gençlere Ashab-ı

Keyf denmiştir.

 Onlar her ne kadar mağaraya girdilerse de zalim kralın zulmünden Allah’a sığınmışlardır. Koruması için

Allah’a yalvarmışlardır.                                      (Kehfi 10)

 Cenab-ı Allah onları uzun süre uyutmuştur. Zaman gelince de onları uyandırmıştır. İnançları yüzünden Allah onları böyle korumuştur.

 Onlar mağaraya sığınmadan krala baş kaldırmışlar:”Bizim Rabbimiz, yerin göğün Rabbidir. Biz başkasına tapmayız.” Dediler. Bundan sonra mağaraya girdiler. Yanlarında köpekleri de vardı. Allah onları uyurken yatış şekillerini değiştiriyordu.

 Cenab-ı Allah onları uzun zaman sonra uyandırdı. Orada ne kadar kaldıklarını tartıştılar. İçlerinden birine para verip yiyecek alması için şehre gönderdiler. Onlar

mağarada309 yıl kalmışlardı.                              (Kehf:25)

 Bu süre inanan inanmayanlar için ölüm ötesi mesajdır. Ayrıca Cenab-ı Allah’ın inananları koruyacağının ifadesidir. Çünkü onlar inançları uğruna hicret etmişlerdi.  Kral herkesin puta tapmasını ve puta kurban sunmasını mecbur etmişti. Bu karara uymayanı idam edecekti.

 7 genç putperestliği red edip Allah’a inanmışlardı.  Yiyecek içecek için şehre inen gencin kıyafeti ve satıcıya uzattığı para onları ele vermişti.

 Artık devir değişmiş, onların korkuları da ortadan kalkmıştır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir