Ana babaya görevlerimiz nelerdir?

  • Onları asla kırmamak,
  • Muhtaç olduklarında bakmak.
  • Çağırdıklarında hemen ihtiyaçlarını gidermek,
  • Emirlerine itaat etmek. (Meşru olan, Allah’a isyan olan işte kula itaat olmaz.)
  • Yanlarında yumuşak konuşmak,
  • Ana babasını peder, moruk gibi anmamak, –          Onların gönlünü almak, onlar için dua etmek,
  • Öldükten sonra da onları unutmamaktır.

Unutmayalım ana babaya hizmette cihad sevabı vardır. Ana babanın razı olduğu kimseden, Allah da razı olur.  

  • Ana babamı ter etimde geldim ya Rasûlallah! Demişti.
  • “Derhal dön, bırakıp geldiğin ana baba hizmet et, rızalarını kazan” demiştir.

Anasının sözünden çıkmayan Veysel Karaniye Hz. Peygamber hırkasını göndermiştir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir